ADV
blank
Kultura

Fotograficzne Archiwum Przyborowa – otwarto wystawę

W niedzielę 5 czerwca 2022 r. w Przyborowie została uroczyście otwarta wystawa archiwalnych fotografii Przyborowa pod tytułem „Nasz chleb powszedni”.

Jej inicjatorem i pomysłodawcą był Sebastian Szuba pochodzący z Przyborowa, a mieszkający na Śląsku.

W zaproszeniu informującym o tym wydarzeniu napisano m.in.

„Od kilku miesięcy Grupa Miłośników Przyborowa zbiera oraz przygotowuje do publikacji fotografie obrazujące życie mieszkańców tej miejscowości na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

Wystawę archiwalnych fotografii zaplanowano w budynku, który stanowi zaplecze zarówno dla druhów z OSP Przyborów, jak i miejscowej świetlicy GOK Borzęcin. Przygotowana ekspozycja dotyczyć będzie różnych dziedzin życia mieszkańców, zwyczajów, obrzędów kościelnych, architektury sprzed kilkudziesięciu lat. Inauguracja wystawy połączona będzie z wykładem na temat zebranych materiałów oraz programem artystycznym przygotowanym przez dzieci i nauczycieli ze szkoły podstawowej w Przyborowie. Część fotografii zostanie na stałe w Przyborowie w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury.”


foto: Lucjan Kołodziejski – fb
Lucjan Kołodziejski / IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button