WiadomościWideo

Gmina Borzęcin ma nową drogę dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych / zdjęcia

We wtorek, 7 stycznia br. oficjalnie otwarto nową drogę gminną „Zagórze” w Borzęcinie. Powstał nowy ciąg komunikacyjny o długości 1556 metrów i szerokości pasa jezdni 6,5 metra, z poboczami o szerokości 2×1 metr przystosowany do ruchu pojazdów o wysokim tonażu. Ponadto wybudowana została ścieżka rowerowa o szerokości 2 metry wraz z obustronnymi opaskami 2×0,75 metra. Koszt robót budowlanych zamknął się kwotą 4 miliony 194 tysiące 943 złote. W otwarciu drogi wzięli udział przedstawiciele władz rządowych z wojewodą małopolskim na czele, samorządowcy z gminy Borzęcin i powiatu brzeskiego, przedstawiciele firm partycypujących w kosztach budowy, wykonawcy i osoby nadzorujące zadanie.

W swoim przemówieniu podczas uroczystości gospodarz gminy Borzęcin, wójt Janusz Kwaśniak podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w powstanie nowej drogi.

– To bardzo ważny ciąg komunikacyjny z punktu widzenia mieszkańców i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Nieopodal realizowana jest budowa Strefy Aktywności Gospodarczej, która pozwoli na lokowanie tutaj zakładów produkcyjno-usługowych i tworzenie nowych miejsc pracy. Dzięki temu budżet gminy Borzęcin zyska dodatkowe dochody. Słowa podziękowania kieruję w pierwszej kolejności do Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika, dzięki któremu otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie ponad 2,1 mln złotych. Dziękuję wykonawcy zadania za sprawną realizację i dotrzymanie terminu oraz firmom, które dołożyły się do budowy tej drogi. To ważne, że funkcjonując w partnerstwie możemy wspólnie realizować zadania służące nie tylko mieszkańcom, ale także rozwijającym się podmiotom prywatnym.

Obecny na uroczystości wojewoda Piotr Ćwik gratulując samorządowi inwestycji zwracał uwagę na zalety rządowego programu, z którego gmina Borzęcin pozyskała dotację.

– Fundusz Dróg Samorządowych jest programem bez precedensu. Nasz rząd w ciągu kliku lat zwiększył środki finansowe na drogi gminne i powiatowe z kwoty 57 milionów w 2016 roku do prawie 480 milionów w 2019 roku. To jeden z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Gratuluję wójtowi i radzie gminy śmiałego planowania i realizowania zadań.

Miłą deklarację dla samorządu i mieszkańców gminy Borzęcin złożył starosta brzeski Andrzej Potępa, który obiecał w następnym roku złożenie wniosku o wyremontowanie zniszczonej drogi powiatowej nr 1430K, po której poruszały się dotychczas kilkudziesięciotonowe pojazdy.

– Oddana dziś inwestycja w znakomity sposób odciąży drogi powiatowe. Deklaruję, że w 2021 roku złożymy wniosek o remont drogi między Przyborowem a Borzęcinem. W tej chwili jest po prostu sens, bo nie będą po niej przejeżdżały już setki 40-tonowych samochodów. Przypomnę także, że jeszcze w tym roku gruntownie wyremontujemy drogę powiatową przez centrum miejscowości Przyborów, od budynku remizy do drogi wojewódzkiej, z częścią chodnika.

W imieniu posła Stanisława Bukowca gratulacje z okazji realizacji tej ważnej, komunikacyjnej inwestycji przekazał władzom samorządowym i mieszkańcom gminy Karol Klima, dyrektor biura poselskiego. Modlitwę w intencji bezpiecznego używania drogi przez jej przyszłych użytkowników odprawił i jej poświecenia dokonał ksiądz Stanisław Wolak, proboszcz parafii w Przyborowie.

Nowo otwarta gminna arteria połączyła drogę powiatową nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin z drogą gminną Łazy-Rudy Rysie. Wykonawcą zadania była firma Usługi Melioracyjno – Kanalizacyjne Ryszard Staniszewski z Donatkowic w gminie Kazimierza Wielka. Projekt realizowany było od kwietnia do listopada 2019 roku. Na realizację inwestycji gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 miliony 112 tysięcy 600 złotych. Finansowo wsparły gminę także podmioty prywatne: „BUD-DRÓG” Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Spółka Jawna, BRUK-BET Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Produkcji Nasiennej „Centrala Nasienna” sp. z o.o. Koszt zadania łącznie z projektem i wycinką drzew zamknął się kwotą 4 miliony 403 tysiące 742 złote.

(pio)

foto Maciej Mazur

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast