Region

Działania Wód Polskich na terenie gminy Zakliczyn

O pracach i inwestycjach wykonywanych w 2019 roku na terenie gminy Zakliczyn przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” burmistrz Dawid Chrobak rozmawiał podczas spotkania w Urzędzie Miejskim z Katarzyną Pierzgą – Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  i Rafałem Paterem – Kierownikiem Nadzoru Wodnego w Tarnowie, którzy reprezentują instytucję odpowiedzialną za krajową gospodarkę wodną.

 – Zrealizowanych zostało w minionym roku na terenie zakliczyńskiej gminy wiele prac przez Wody Polskie, które były odpowiedzią na oczekiwania zgłaszane nie tylko przeze mnie, ale także radnych i sołtysów. Kwoty, jakie przeznaczano na udrażnianie przepływów czy regulacje i odchwaszczanie brzegów były całkiem spore – mówi burmistrz Dawid Chrobak.

Na dwukrotne koszenie wałów przeciwpowodziowych Dunajca Wody Polskie w 2019 roku przeznaczyły 95 tys. zł.

Sporo środków finansowych zarezerwowano na utrzymanie potoków, m.in. potoku Brzozowianka, przepływającego przez Wróblowice i Faściszową (102 tys. zł). Na udrożnienie i wykoszenie brzegów Paleśnianki wydano 95 tys. zł, potoku Wolanka –ponad 80 tys. zł, Rudzanka – 70 tys. zł, zaś potoku Stróżanka – 50 tys. zł.

Wspólnie z NW Grybów i Tarnów usunięto tamy bobrowe na potokach Paleśnianka, Rudzanka i Zelina Gwoździecka, a koszt tych prac wyniósł blisko 55 tys. zł.

Z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnej za gospodarkę wodną wstępnie uzgodniono również zakres tegorocznych robót, jakie będą przeprowadzane w gminie Zakliczyn. Wody Polskie zadeklarowały dalszą współpracę i pomoc w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

IB

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast