ADV
Region

Bochnia. Dziecko wyzwaniem XXI w

blank10 marca 2020 r. w Kinie REGIS w Miejskim Domu Kultury w Bochni, w godzinach od 9:00 do 15:00 odbyła się konferencja pn. Dziecko wyzwaniem XXI wieku. Konferencje zorganizowana w ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Stefana Szumana w Bochni.

Wykłady prelegentów zostały poprzedzone koncertem instrumentalnym podopiecznych Fundacji Wspierania Kultury „Młode Talenty’’ w Bochni pod kierunkiem Pani Anetty Jasińskiej.

Po przywitaniu uczestników konferencji przez Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni Panią Kingę Pałkę głos zabrał Starosta Powiatu Bocheńskiego Pan Adam Korta.  W swoim przemówieniu podkreślił, że posiadanie dziecka w XXI wieku jest prawdziwym wyzwaniem. Nieograniczony dostęp do mediów pozwala na szybszy przepływ informacji, zdobywanie i dzielenie się wiedzą, daje nieograniczone możliwości,  a jednocześnie może stwarzać zagrożenie dla młodego pokolenia. Starosta zwrócił uwagę na trudności z jakimi zmagają się na co dzień w swojej pracy specjaliści zajmujący się wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży. Wezwał do tego, by w dalszym ciągu, z determinacją i zaangażowaniem nieść pomoc najmłodszym i ich rodzicom. Na zakończenie zaakcentował,  że konferencja jest doskonałym miejscem na wymianę doświadczeń i dzielenie się wiedzą, pomiędzy zgromadzonymi na niej uczestnikami.

Gościem honorowym konferencji była ciesząca się wybitnym dorobkiem naukowym w zakresie psychologii i pedagogiki prof. zw. dr hab. psycholog Marta Bogdanowicz. Specjalistka psychologii klinicznej, założycielka Polskiego Towarzystwa Dysleksji, wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji , międzynarodowy trener terapii Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborn. Autorka wielu narzędzi diagnostycznych i ponad 400 publikacji naukowych. Wyróżniona m.in.: Złotym Krzyżem Zasług, Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka oraz Orderem Uśmiechu. Obecnie wykładowca na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Sopocie.

Wśród prelegentów znaleźli się: mgr Katarzyna Kudyba  psycholog z Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR w Krakowie,  asp. szt. Maciej Buch z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie,  lek. med. Bartłomiej Taurogiński specjalista psychiatra dzieci i młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. mgr Małgorzata Olszówka psycholog, neurologopedia pracująca w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie, mgr Urszula Srzednicka- psycholog i  mgr Ewa Reczek- psycholog  z Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom w Krakowie, ks. mgr Antoni Mulka wieloletni duszpasterz bocheński, przez blisko 20 lat związany z Poradnią „Arka” oraz mgr Marta Czuba-Pietrzyk psycholog klinicznyz Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.

Tematyka wystąpień prezentowanych przez ekspertów dotyczyła wyzwań XXI wieku z jakimi na co dzień mierzą się rodzice oraz specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą. Poruszone zostały tematy regulacji emocji u nastolatków oraz różnicowania zaburzeń sensorycznych i emocjonalno-społecznych u dzieci. Uczestnicy dowiedzieli się również w jaki sposób zapobiec uzależnieniom behawioralnym, medialnym i substancyjnym wśród dzieci. Ponadto rodzice i wychowawcy mogli pogłębić swoją wiedzę na temat wpływu środowiska rodzinnego na kształtowanie się osobowości u dziecka oraz, które praktyki wychowawcze są skuteczne i co przemawia za ich słusznością? Specjaliści pracujący z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce mogli dowiedzieć się jakie mity krążą wokół  dysleksji. Prelegenci zwracali uwagę na rolę budowania prawdziwej relacji rodziców, wychowawców z dzieckiem oparty na aktywnym słuchaniu dziecka. Zachęcali do podejmowania odpowiedzialności  za proces kształtowania dziecka bazujący na wartościach uniwersalnych takich jak bliskość, czułość i zrozumienie ich potrzeb.

Zainteresowanie tegoroczną konferencją zaskoczyło samych organizatorów.  Lista uczestników zapełniła się już drugiego dnia zapisów. Na liście oczekujących znalazło się ponad 50 osób. Co podkreśla wagę tego wydarzenia. Łączna liczba uczestników konferencji wyniosła ok. 120 osób, wśród nich byli: nauczyciele, dyrektorzy szkół, psychologowie , pedagodzy i logopedzi.

W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Powiatu Bocheńskiego: Starosta Pan Adam Korta, Wicestarosta Pan Ryszard Drożdżak, oraz Przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty – Wicekurator Pani Halina Cimer.

Walorem konferencji był jej różnorodny program oraz tematyka skupiająca się na aktualnych potrzebach i problemach w pracy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami. Uzyskane od prelegentów informacje stały się inspiracją do dyskusji i wymiany poglądów między uczestnikami konferencji.

Organizowane przez Poradnię konferencje cieszą się z każdym rokiem coraz większym zainteresowaniem specjalistów pracujących z dziećmi na terenie powiatu bocheńskiego,  a także rodziców i  nauczycieli, nie tylko ze względu na aktualność tematów na niej poruszanych, ale również ze względu na jej rolę integracyjną.

sp

Podobne artykuły

Back to top button