Wiadomości

Gmina Borzęcin uruchomiła System Informacji Przestrzennej IPmap

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i przedsiębiorców, w Urzędzie Gminy Borzęcin wdrożono nowoczesny System Informacji Przestrzennej SIP autorstwa firmy INSPE-PROJEKT Sp. z o.o. z Tarnowa.

Wdrożony system pod nazwą IPmap pozwala na udostępnianie wszystkim zainteresowanym, informacji geograficznej z zakresu planowania przestrzennego, ewidencji gruntów, zdjęć lotniczych, numeracji adresowej, sieci dróg, sieci uzbrojenia terenu, informacji turystycznej za pomocą dedykowanego portalu mapowego. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych mechanizmów analitycznych i integracyjnych, wdrożona aplikacja pozwala na przetwarzanie oraz bieżące aktualizowanie informacji przestrzennej gromadzonej w poszczególnych referatach urzędu, co w efekcie usprawnia proces podejmowania kluczowych decyzji.

Aplikacja zapewnia kompleksową obsługę wewnętrznych procesów w urzędzie, wspomaga obsługę mieszkańców i przedsiębiorstw oraz wspiera komunikację między interesantami a pracownikami urzędu. System pozwala na korzystanie z informacji przestrzennej w ramach tzw. publicznych usług danych przestrzennych, co czyni go otwartym na inne systemy informacji geograficznej dając możliwość korzystania z zawartych w nich innych dziedzinowych danych przestrzennych.

Portal dostępny jest pod adresem: http://geoportal.borzecin.pl

IB

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast