Wiadomości

Gmina Borzęcin. Zmodernizowano drogi dojazdowe do pól

Ponad 97 tysięcy złotych dotacji pozyskała gmina Borzęcin z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dzięki pozyskanemu wsparciu, jak również środkom pochodzącym z budżetu gminy Borzęcin zmodernizowano cztery drogi w miejscowościach Borzęcin, Przyborów i Waryś. Łączny koszt realizowanych prac zamknął się kwotą 170 tysięcy 945 złotych.

Od wielu lat prowadzimy prace związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a ich stan ulega systematycznej poprawie. Służą one nie tylko transportowi rolnemu, ale niejednokrotnie są wykorzystywane przez cyklistów czy pieszych, jako trasy rowerowe czy ścieżki do uprawiania nordic walking – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Modernizacja dróg dojazdowych do pól prowadzona jest w gminie Borzęcin w dwóch technologiach, z wykonaniem nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej i nawierzchni z tłucznia kamiennego. W roku bieżącym nową nawierzchnię bitumiczną położono na dwóch drogach: drodze Zastawie w Przyborowie (275 metrów) oraz drodze zlokalizowanej na działce nr 228 w Warysiu (170 metrów). W ciągach obydwu dróg, oprócz wykonania masy mineralno – asfaltowej wraz z podbudową, uzupełniono pobocza.

Nawierzchnię z tłucznia kamiennego wykonano z kolei na 850-metrowym odcinku drogi „Stucze” w Borzęcinie oraz 100-metrowym odcinku drogi „Przedewsie” w Przyborowie.

(tell)

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast