ADV
Wiadomości
Trending

Gmina Brzesko. W trosce o historię

Każdego roku w gminie Brzesko realizowane są mniejsze lub większe inwestycje związane z przywracaniem stanu świetności miejscom o znaczeniu historycznym. Tomasz Latocha, wzorem swoich poprzedników, przywiązuje do tego zagadnienia dużą wagę. Czynnie uczestniczył w w tradycyjnej kweście na rzecz odnowy brzeskiego Cmentarza Parafialnego. W znacznym stopniu przyczynił się też do renowacji dwóch zabytkowych obiektów położonych na terenie gminy.

Ubiegłoroczna kwesta organizowana przez Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Brzesku przyniosła wynik finansowy w wysokości 8,5 tysiąca złotych. W gronie 45 kwestujących wolontariuszy znalazł się również Tomasz Latocha, który pociągnął za sobą część pracowników Urzędu Miejskiego. W 2020 roku dzięki zebranym pieniądzom odnowiony zostanie kolejny zabytkowy nagrobek. Kilka dni przed kwestą w Buczu miał miejsce uroczysty odbiór odrestaurowanej figurki mającej dla mieszkańców tej miejscowości znaczenie szczególne. Równolegle prowadzone były prace renowacyjne w obrębie brzeskiego szpitala wojennego.

Matka Boska z Dzieciątkiem

Pod koniec października 2019 roku powróciła na swoje miejsce odnowiona figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, która na co dzień znajduje się na Skotniku w Buczu. O wykonanie konserwacji figurki zabiegali członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze. Kiedy dowiedzieli się o organizowanym przez Sejmik Województwa Małopolskiego konkursie pod hasłem „Kapliczki Małopolski 2019” zwrócili się o pomoc do burmistrza Tomasza Latochy, na którego polecenie kompetentni pracownicy Urzędu Miejskiego sporządzili wniosek o dofinansowanie renowacji z tego źródła. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie, dotacja przyznana, a ponadto gmina dołożyła swoją finansową cegiełkę z własnych funduszy. Nad prawidłowym przebiegiem restauracji figurki czuwał Małopolski Konserwator Zabytków. Teraz nad nią i najbliższym otoczeniem czuwać będą sami mieszkańcy Skotnika oraz przedstawiciele Stowarzyszenia. Jest o co dbać, bo figurka liczy sobie już prawie 150 lat – posadowiona została w tym miejscu w 1870 roku.

Dotacja z ministerstwa

Tymczasem w grudniu 2019 roku dobiegł końca remont cmentarza wojennego w Brzesku. I w tym przypadku do renowacji doszło dzięki skuteczności w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy. Koszt odnowy zabytkowej nekropolii był niemały – wynosił aż 330 tysięcy złotych. Gmina Brzesko wyasygnowała nań 100 tysięcy, pozostałe 230 tysięcy dołożyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ten sposób odnowiony został ciągnący się na długości blisko 250 metrów cmentarny mur z kamienia, a także brama z basztami, centralny pomnik i oficerskie mogiły. Na ponad stu grobach wymieniono inskrypcyjne tablice, a na kilkunastu postawiono nowe żeliwne krzyże. Odnowiona została też drewniana, dwuskrzydłowa brama główna.

Oznaczony numerem 276 cmentarz wojenny w Brzesku to jedna z najbardziej okazałych nekropolii na terenie Małopolski, wyróżniająca się rzadką oprawą architektoniczną. W 400 pojedynczych i 26 masowych mogiłach zostało pochowanych 512 żołnierzy, w przeważającej większości z armii austro-węgierskiej, ale także rosyjskich i niemieckich.

IB

Podobne artykuły

Back to top button