Wiadomości

Gmina Szczurowa, a ekologia

Świadomość ekologiczna mieszkańców jest coraz większa, niestety decyzja o modernizacji ogrzewania czy budowy przydomowej oczyszczalni ścieków często odkładana jest ze względów finansowych. Dlatego też, odpowiadając na potrzeby mieszkańców Wójt gminy Szczurowa z dużym powodzeniem aplikuje o środki na zadania proekologiczne. Jako jeden z pierwszych włodarzy w Małopolsce podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na obsługę programu Czyste Powietrze. Utworzone w tym celu stanowisko już niemalże od dwóch lat wspiera formalnie mieszkańców gminy w pozyskiwaniu środków na działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynków oraz ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Niezależnie od Programu Czyste Powietrze, w gminie sukcesywnie wymieniane są stare piece węglowe. Łącznie pozyskano dofinansowanie na montaż nowoczesnych kotłów w 155 gospodarstwach – ciągle istnieje możliwość uzyskania wsparcia na montaż kotła na paliwa stałe.

Mieszkańcy gminy mogą również pozyskiwać energię z OZE. Pierwsze kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne powstały dzięki udziałowi gminy w projekcie pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”.

Działania ekologiczne ukierunkowane są też na gospodarkę wodno-ściekową.

Blisko 700 tys. zł. trafi do gminy Szczurowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. To również dzięki skutecznemu aplikowaniu o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kolejnym, nadal poważnym problemem jest ciągle zalegający na dachach azbest. Mieszkańcy modernizując pokrycia domów stykają się z kosztownym problemem utylizacji tego odpadu budowlanego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, w budżecie gminy zabezpieczone zostały środki również i na ten cel.

Temat ekologii jest bardzo obszernym zagadnieniem i jednocześnie bardzo kosztownym, dlatego też, zdaniem Wójta Zbigniewa Moskala, należy wykorzystać każdą nadążającą się okazję pozyskania środków zarówno dla proekologicznych przedsięwzięć gminnych oraz by wspomóc inwestycje mieszkańców.

Nawet tak stosunkowo niewielka inicjatywa jak udział w projekcie „W Forest Gram” w ramach programu Równać Szanse 2020 jest bardzo potrzebna, ponieważ promuje działania związane z ekologią. W ramach tego działania w Szczurowej powstanie „zielony zakątek” wraz z miejscem gdzie będzie można wrzucać plastikowe nakrętki. Nastąpi też swoista integracja międzypokoleniowa gdyż młodzież przeprowadzi warsztaty dla seniorów i nagra filmy z eko-life-hackami.

Informacji w zakresie aktualnych programów i możliwości wsparcia działań proekologicznych udziela gminny eko-doradca.


ug

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast