ADV
Wiadomości
Trending

Gmina Szczurowa – wywiad z kandydatem na wójta / Sławomir Pater

Już za kilka tygodni wybory samorządowe w czasie których mieszkańcy wybiorą m.in. nowych włodarzy gmin. Na łamach Informatora Brzeskiego zaprezentujemy rozmowy z kandydatami na stanowisko wójta Gminy Szczurowa. Kandydaci otrzymali taki sam zestaw pytań. Jako drugą prezentujemy rozmowę ze Sławomirem Paterem.

  1. Po wyborach w 2018 przestał Pan angażować się w politykę. Co było tego przyczyną?

Faktycznie tak było. Po kilku miesiącach od wyborów przeszedłem rozmowę kwalifikacyjną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (TARR) i z dniem 1 maja 2019r. objąłem funkcję  Prezesem Zarządu Spółki. To był bardzo intensywny czas. Przed moim przyjściem Spółka kilka lat z rzędu przynosiła straty i groziło jej bankructwo. W ciągu kilku miesięcy został opracowany, a następnie wdrożony program naprawczy. Równocześnie rozpoczęliśmy prace nad przejęciem innej upadającej Spółki, która zajmowała się prowadzeniem giełdy rolnej w Tarnowie. Przejęcie stało się faktem 31-12-2020r. Dzisiaj z satysfakcją mogę powiedzieć, że proces naprawczy przyniósł efekty. Nie dość, że widmo bankructwa zostało zażegnane, to Spółka trzeci rok z rzędu, przynosi zyski, a giełda rolna istnieje nadal. Czterdziestoletni, pięciokondygnacyjny budynek siedziby Spółki w końcu wyposażono w windę osobową i przystosowano do obowiązujących przepisów  PPOŻ. Wyremontowano prawie połowę powierzchni biurowej pod najem, dzięki czemu dzisiaj wynajmujemy ponad 90% wszystkich wolnych pomieszczeń. Na giełdzie właśnie trwa budowa hali magazynowo-handlowej, a dzięki wnioskowanej przez TARR zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zyskaliśmy ok. 2 ha gruntów inwestycyjnych w centrum Tarnowa. Dokończyliśmy proces zakupu, a teraz scalamy tereny inwestycyjne w Wojniczu, o łącznej powierzchni 6,5 ha. Równocześnie Spółka realizuje działania misyjne tzn. wspieranie małych i średnich przedsiębiorców. W latach 2020-22 TARR udzieliła prawie 400 pożyczek na ponad 140 mln zł, uzyskanych od Banku Gospodarstwa Krajowego. Obecnie TARR ma stabilną sytuację finansową i perspektywy dynamicznego wzrostu. Przed Spółką kolejne wyzwania – budowa parkingu przy budynku siedziby z nowym, bezpośrednim zjazdem z drogi publicznej oraz termomodernizacja całego budynku, co dodatkowo zwiększy jego konkurencyjność na rynku wynajmów. Na terenie giełdy rolnej powinny w ciągu kilku najbliższych kilku lat powstać nowe hale magazynowe o łącznej powierzchni ok 6. tys. m2.

2. Bolączki Gminy Szczurowa. Jakie są Pana zdaniem największe i najtrudniejsze nierozwiązane problemy minionej kadencji?

Tu pewnie nie będę oryginalny. Od wielu lat, bo nie jest to problem tylko mijającej kadencji,  największym problemem gminy jest brak pracy dla ludzi chcących pracować poza szkolnictwem czy sektorem rolnictwa. To powoduje konieczność szukania pracy poza gminą, a to już pierwszy krok  do wyprowadzki. A jak ubywa ludzi, to mniej dzieci w przedszkolach i szkołach, mniej kupowanych produktów spożywczych na miejscu, a to powoduje zamykanie kolejnych firm i wyjazd kolejnych mieszkańców. Pojawia się efekt kuli śnieżnej. Trzeba zdać sobie sprawę, że mimo zameldowania w chwili obecnej na terenie Gminy 9160 osób, wnioskując po ilości deklaracji śmieciowych, tak naprawdę mieszka tylko ok. 7200 osób.

3. Czy mogło być lepiej ? Co według Pana jest receptą na rozwój Gminy?

Odwracając powiedzenie „nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej” zapewne można powiedzieć, że mogło być lepiej. Jestem daleki od stwierdzenia, że obecny czy poprzedni wójt zrobili jakieś kardynalne błędy, czy też dopuścili się zaniedbań. Nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Nie można udawać, że w gminie nic się w ostatnich latach nie zmieniło – most na Wiśle, obwodnice kilku miejscowości, budowa sal gimnastycznych, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej i wiele innych.  To wszystko w znacznym stopniu poprawiło jakość życia mieszkańców – jednak nie powstrzymało wyludniania się naszej gminy. W tej chwili jest wybór pomiędzy trwaniem, ze świadomością nieuchronnego czyli całkowitym wyludnieniem, albo podjęciem działań dających szansę, że najpierw uda się zatrzymać proces wyludniania, a za kilka, kilkanaście lat nastąpi odwrócenie sytuacji. Do tego potrzebne są dobrze zlokalizowane i uzbrojone tereny inwestycyjne i pod budownictwo mieszkaniowe.

4. Podjął Pan decyzję o kandydowaniu na wójta Gminy Szczurowa. Start w wyborach oznacza, że ma Pan własną wizję tego, jak powinna funkcjonować Gmina. Jakie powinny być priorytety rozwoju?

Priorytetem rozwoju jest stworzenie takich warunków, które z jednej strony powstrzymają odpływ obecnych mieszkańców, a z drugiej zachęcą ludzi spoza gminy do przeprowadzi do nas. Ażeby tak się stało, to powinniśmy równocześnie przygotować/zaprojektować/wybudować/zrobić:

  • uchwalić Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego najlepiej całą gminę (w tej chwili to ok. 50%), z uwzględnieniem nowych terenów mieszkaniowych, inwestycyjnych, rolnych, rekreacyjnych;
  • oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjną obejmującą możliwie największy teren;
  • nowe tereny inwestycyjne zlokalizować w pobliżu nowobudowanych lub zaplanowanych do budowy dróg wojewódzkich;
  • dopuszczalnymi metodami maksymalnie wspierać przedsiębiorców już funkcjonujących na terenie gminy i przyszłych;
  • wykorzystać atut bogatej sieci ścieżek rowerowych do wypromowania terenu gminy jako idealnego miejsca na weekendowy wypoczynek, co spowoduje wzbogacenie oferty gastronomicznej i noclegowej;
  • zwiększyć liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach;
  • system motywacji uczniów i nauczycieli do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania;
  • udoskonalać infrastrukturę oraz ofertę spędzania czasu wolnego;
  • utrzymać, a najlepiej podnieść, aktualny poziom jakości życia mieszkańców;

Trzeba przy tej okazji podkreślić, że wymienione zadania, mimo, że są priorytetowymi, to zadania na dużo dłużej niż jedna 5-cio letnia kadencja.

5. Każdy z kandydatów na nowego włodarza Gminy Szczurowa uważa, że jego wybór jest najlepszym z możliwych. Co według Pana powinno przekonać mieszkańców do oddania głosu na Pana?

Urodziłem się w Szczurowej. Mieszkałem w Rudach Rysiu, Szczurowej, Wrzępi i Strzelcach Małych. Pracowałem przez 9 lat jako nauczyciel w Niedzieliskach, Wrzępi i Szczurowej. Ponad 20 lat temu, wraz z żoną, założyliśmy własną firmę, która funkcjonuje do dzisiaj- również na terenie Gminy Szczurowa. Przez 4 kadencje byłem radnym Powiatu Brzeskiego, wybieranym głosami głównie mieszkańców Gminy Szczurowa. Kto mnie zna osobiście, to wie, że jestem pracowity, słowny i odpowiedzialny. Efekty mojej pracy w TARR, opisane powyżej, świadczą, że potrafię skutecznie pracować nawet w ekstremalnie trudnych warunkach. Dlatego 7 kwietnia 2024 ośmielam się liczyć na głosy mieszkańców Gminy Szczurowa.

IB

Podobne artykuły

Back to top button