ADV
Wiadomości
Trending

Harcerze z Jadownik i Sterkowca sprzątali cmentarze wojenne

Jak co roku harcerze ze Szczepu Czarnego działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jadownikach przeprowadzili szczepową akcję porządkowania mogił żołnierskich. Jadowici uprzątnęli cmentarz nr 276 w Brzesku, a Jadowite Strzały zajęły się kwaterami żołnierskimi nr 278 zlokalizowanymi na cmentarzu parafialnym w Jadownikach.

Z kolei harcerze ze Sterkowca uporządkowali mogiły na cmentarzu nr 279 Sterkowiec-Dziekanów.

Na terenie gminy Brzesko znajdują się zabytkowe cmentarze wojenne, miejsca spoczynku żołnierzy poległych w walkach podczas I wojny światowej. Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendatury Wojskowej w Krakowie (jedna z terenowych filii Wydziału Grobów Wojennych wiedeńskiego Ministerstwa Wojny, utworzonego w listopadzie 1915), którego zadaniem było uporządkowanie pól bitewnych i upamiętnienie walk, wybudował na terenie Galicji 400 cmentarzy, w których złożono ciała żołnierzy bez względu na stronę konfliktu.

Cmentarze uprzątnięte przez harcerzy i zuchów z Jadownik i Brzeska:

Cmentarz wojenny nr 276 w Brzesku. Jest położony w północnej części miasta. Sąsiaduje z cmentarzem żydowskim. Na cmentarzu tym pochowano 512 poległych, wśród nich 445 żołnierzy austro-węgierskich, 3 żołnierzy niemieckich, 64 żołnierzy rosyjskich.

Cmentarz wojenny nr 278 w Jadownikach. Usytuowany jest na cmentarzu parafialnym. Spoczywa na nim 76 żołnierzy, wśród nich 66 żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz 10 żołnierzy rosyjskich.

Cmentarz wojenny nr 279 w Dziekanowie-Sterkowcu. Pochowano tutaj 124 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 24 żołnierzy armii rosyjskiej (łącznie 148 ofiar), którzy zginęli w walkach na okolicznych terenach w listopadzie 1914 roku.


Szczep Czarny przy PSP nr 2 w Jadownikach
IB / PiMBP w Brzesku

Podobne artykuły

Back to top button