ADV
blank
Wiadomości
Trending

Zapal znicz Bohaterom!

Odwiedzamy cmentarze, porządkujemy groby bliskich, składamy kwiaty i wreszcie zapalamy znicze.

Znicz, symbol naszej pamięci o zmarłych to wymowny znak, trwale wpisany w polską tradycję. Mówi się, że człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim. O trafności tego stwierdzenia możemy się przekonać choćby teraz, w te jesienne dni.

Na cmentarzach parafialnych lub w leśnych ostępach znajdują się kwatery wojskowe i cmentarze wojenne, na których znajdują się liczne mogiły poległych żołnierzy. To ślady pamięci burzliwych wydarzeń, jakie miały miejsce na naszej ziemi.

Uczcijmy Bohaterów symbolicznym zniczem, chwilą zadumy nad ich najwyższą ofiarą i modlitwą – niech to przywróci pamięć o ich czynach wśród nas.

Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej na terenie Powiatu Brzeskiego <==

Wyszukiwarka grobów wojennych na terenie Województwa Małopolskiego <==

IB

Zdjęcie cmentarz wojennego nr 279 Dziekanów / Sterkowiec z 1917 roku

blank
Back to top button