ADV
Wiadomości
Trending

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Borzęcin / zdjęcia i video

Za nami inauguracja nowej kadencji gminnego samorządu. Pierwsze posiedzenie odbyło się we wtorek 7 maja 2024r. i zostało zwołane przez Komisarza Wyborczego w Tarnowie. Przed rozpoczęciem obrad przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Magdalena Kwaśniak wręczyła nowym radnym zaświadczenia o wyborze, życząc jednocześnie satysfakcji z pracy na rzecz samorządu lokalnego.

Przypomnijmy, że mandat radnych otrzymali przedstawiciele pięciu komitetów startujących w wyborach: KWW Krzysztofa Przepiórki, KWW Janusza Kwaśniaka Rządzimy Sprawiedliwie, KWW Pawła Kułaka, KWW – Młoda Perspektywa i KWW Grzegorza Małka.

Pierwsze obrady – zwyczajowo – prowadził najstarszy wiekiem członek Rady. Rola ta przypadła radnemu Tadeuszowi Żurkowi. Zgodnie z programem posiedzenia dokonano wyboru komisji skrutacyjnej, która przeprowadziła wybory najpierw przewodniczącego, a później dwóch wiceprzewodniczących Rady.

Głosowano w wyborach tajnych, na kartkach wrzucanych do urny. Decyzją radnych, Radzie Gminy Borzęcin w kadencji 2024-2029 przewodniczył będzie Marek Kossoń. Kandydat otrzymał 13 głosów „za” oraz 1 głos „przeciw”. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: Tadeusz Żurek oraz Leszek Kasjaniuk.

Wcześniej jednak ślubowanie złożyło czternaście osób, które wygrały wybory 7 kwietnia.

Nowi radni na odczytany tekst roty o treści: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” odpowiadali „Ślubuję”, dodając wedle uznania „Tak mi dopomóż Bóg”.

Podczas sesji swoje ślubowanie złożył także nowo wybrany wójt Paweł Kułak, który obejmuje stery w gminie Borzęcin po 25 latach sprawowania tej funkcji przez Janusza Kwaśniaka.

Nowy wójt podziękował wszystkim, za zaufanie i wsparcie podkreślając, że sprawowanie tego urzędu jest wielkim zaszczytem i odpowiedzialnością, które przyjmuje z pokorą i zaangażowaniem. Wyraził wdzięczność poprzednikom za ich dotychczasową pracę. Podkreślił, że chciałby, aby gmina Borzęcin była miejscem, w którym każdy czuje się bezpieczny, doceniony i szanowany, a działania władzy były odpowiedzialne, transparentne, oparte na dialogu i poszanowaniu wspólnego dobra. Zwrócił się także do radnych z prośbą, aby swój mandat sprawowali bez podziałów, dla dobra mieszkańców.

– Naszym celem jest stworzenie gminy, w której każdy ma szansę na rozwój, sukces i spełnienie marzeń. Jestem dostępny i otwarty na rozmowę. Razem, jako jedna wspólnota, możemy osiągnąć wiele. Jestem przekonany, że determinacją, współpracą i poświęceniem możemy uczynić naszą gminę jeszcze piękniejszym miejscem do życia. Pragnę, aby każdy z nas był dumny z tego, że jest mieszkańcem gminy Borzęcin. Gwarantuję, że dołożę wszelkich starań, by nie zawieść Państwa zaufania – mówił do zebranych wójt Paweł Kułak, kończąc swoje przemówienie słowami: „Niech wszystkich Bóg błogosławi”.

Rada Gminy na wtorkowym posiedzeniu dokonała także wyboru składów komisji stałych.

Rada Gminy Borzęcin IX kadencji 2024 – 2029

Przewodniczący Rady Gminy – Marek Kossoń
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Żurek
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Leszek Kasjaniuk

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji – Sylwia Ducinowska
Zastępca Przewodniczącej – Beata Małek
Sekretarz – Aleksandra Michalec
Członek – Maria Pilarska

Komisja Prawa i Porządku Publicznego

Przewodniczący Komisji – Grzegorz Małek
Zastępca Przewodniczącego – Paweł Oleksyk
Sekretarz – Beata Małek
Członek – Leszek Kasjaniuk

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Przewodnicząca Komisji – Joanna Krzanowska
Zastępca Przewodniczącej – Justyna Jędryka
Sekretarz – Grzegorz Małek
Członek – Marek Kossoń
Członek – Anna Choczyńska
Członek – Tadeusz Żurek

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Zaopatrzenia

Przewodnicząca Komisji – Maria Pilarska
Zastępca Przewodniczącej – Paulina Kobyłecka
Sekretarz – Joanna Krzanowska
Członek – Tadeusz Żurek
Członek – Marek Kossoń

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodnicząca Komisji – Anna Choczyńska
Zastępca Przewodniczącej – Aleksandra Michalec
Sekretarz – Justyna Jędryka
Członek – Sylwia Ducinowska
Członek – Paweł Oleksyk

foto: Andrzej Gruca

borzecin.pl

Podobne artykuły

Back to top button