ADV
Materiały sponsorowaneWiadomości

Informator Brzeski pomaga absolwentom szkół podstawowych w wyborze szkoły

Zespół Szkół w Szczurowej

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Zespół Szkół w Szczurowej

32-820 Szczurowa, ul. Rynek 14, tel./fax 14 671 49 39, www.zsszczurowa.edu.pl, e-mail: zs.szczurowa@poczta.fm

Typy Szkół:

► TECHNIKUM – 5 letnie
► BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – 3 letnia

TECHNIKUM

5 letnie, dla młodzieży,
na podbudowie programowej szkoły podstawowej

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

przedmioty rozszerzone: język angielski,

 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, język angielski, matematyka, geografia,
 • języki obce: język angielski, język niemiecki,

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik organizacji turystyki powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. w zakresie kwalifikacji HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych:
 • projektowania imprez i usług turystycznych,
 • zamawiania imprez i usług turystycznych;

2. w zakresie kwalifikacji HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych:

 • prowadzenia informacji turystycznej,
 • obsługi klientów korzystających z usług turystycznych,
 • rozliczania usług i imprez turystycznych.

blank

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs kelnerski – serwis specjalny i synchroniczny,
 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B.

TECHNIK HANDLOWIEC

przedmioty rozszerzone: język angielski,

 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, język angielski, matematyka, geografia,
 • języki obce: język angielski, język niemiecki,

blank

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży:
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
 • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2. w zakresie kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych:

 • planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów,
 • organizowania i prowadzenia działań handlowych,
 • aktywnej komunikacji z klientem biznesowym.

blank

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B,
 • kwalifikacyjny kurs operatora wózka widłowego.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

3 letnia, dla młodzieży,
na podbudowie programowej szkoły podstawowej

 • zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka,
 • języki obce: język angielski,

WIELOZAWODOWA
dla młodocianych pracowników

blank

blank

W klasie wielozawodowej uczeń wybiera zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316 z późni. zm.). Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie umowy o pracę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego. Wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych uczniowie zdobywają na turnusach dokształcania teoretycznego a wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących w szkole.
Obecnie Branżowa Szkoła I Stopnia kształci młodocianych pracowników w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, sprzedawca, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, przetwórca mięsa, cukiernik, ślusarz, murarz-tynkarz, piekarz, kucharz, fryzjer, kamieniarz.

blank

blank
Woman with long hair in beauty salon, isolated on white

Perspektywy rozwoju zawodowego:

 • kurs kelnerski – serwis specjalny i synchroniczny,
 • kwalifikacyjny kurs prawo jazdy kat. B,
 • kwalifikacyjny kurs operatora wózka widłowego.

Więcej informacji o naborze do Zespołu Szkół w Szczurowej na:
www.zsszczurowa.edu.pl
lub
www.facebook.com/Zespół-Szkół-w-Szczurowej-1736416869919800

IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button