ADV
EdukacjaMateriały sponsorowaneWiadomości
Trending

Informator Brzeski pomaga absolwentom szkół podstawowych w wyborze szkoły

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BRZESKU
ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2, 32-800 Brzesko, tel. 14 68 63 837, e-mail: sekretariat@lobrzesko.edu.pl
www.kopernik.brzesko.pl, www.facebook.com/liceumbrzesko

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH – 685 MIEJSCE W POLSCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BRZESKU

4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej szkoły podstawowej

PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
A-1 Klasa „medyczna”

– przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka,

– planowany przedmiot dodatkowy: język angielski medyczny, którego program poszerzy zakres języka angielskiego o współczesną terminologię specjalistyczną przydatną na studiach medycznych, w pracy pielęgniarek, farmaceutów i lekarzy oraz przedstawicieli zawodów medycznych, w szczególności pracujących za granicą,
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, biologia, chemia.

A-2 Klasa biologiczno-chemiczna

– przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski,

– planowany przedmiot dodatkowy: ratownictwo medyczne, którego program obejmuje zajęcia praktyczne udzielania pierwszej pomocy z rozbudowanymi ćwiczeniami z wykonywania opatrunków; możliwość udziału uczniów w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej kończącym się uzyskaniem certyfikatu,
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, biologia, chemia,
– języki obce: język angielski i drugi język obcy nowożytny do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopnie zaawansowania, a warunkiem koniecznym do zawiązania grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka).

Uczniom tych klas oferujemy:
– możliwość nauki w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach i laboratoriach, korzystanie ze sprzętu audiowizualnego, nowoczesnych mikroskopów, licznych eksponatów, preparatów anatomicznych, okazów biologicznych oraz modeli – w tym także 3D, gdyż szkoła w ramach realizacji projektu HUMINE zakupiła sprzęt do rzeczywistości wirtualnej;
– realizację części zajęć lekcyjnych z biologii i chemii w formie ćwiczeń laboratoryjnych, podczas których uczniowie samodzielnie wykonują doświadczenia;

– udział w ciekawych wycieczkach edukacyjnych, np. do Muzeum Anatomii Collegium Medicum w Krakowie, Ogrodu Botanicznego w Krakowie, Centrum Edukacji Przyrodniczej w Krakowie, Muzeum Motyli;
– udział w zajęciach terenowych prowadzonych przez leśników z Nadleśnictwa Brzesko i Niepołomice;
– wyjazdy na warsztaty i wykłady z biotechnologii organizowane (dla zainteresowanych uczniów) przez Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii UJ oraz na Warsztaty Olimpijskie z Chemii organizowane przez Wydział Chemii UJ w Krakowie;
– udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in.: Olimpiadzie Wiedzy Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej UJ, Olimpiadzie Chemicznej, Konkursie „Chemia w praktyce”.

Priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, co zapewni pomyślny start na ciekawe i przyszłościowe kierunki studiów m.in.: medycynę, stomatologię, farmację, analitykę medyczną, weterynarię, dietetykę, rehabilitację, fizjoterapię, kosmetologię, technologię chemiczną.

PROFIL MATEMATYCZNY
B-1 Klasa matematyczno – fizyczna

– przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski,

– planowany przedmiot dodatkowy: astronomia, którego program poszerzy zakres wiedzy o powstaniu i rozwoju Wszechświata, funkcjonowaniu układów planet, badaniu oraz obserwacji ciał niebieskich i zjawisk zachodzących w Kosmosie. Wiele zajęć i projektów realizowanych jest we współpracy z pracownikami Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk,
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, fizyka,
– języki obce: język angielski (zakres rozszerzony) idrugi język obcy nowożytny do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopnie zaawansowania, a warunkiem koniecznym do zawiązania grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka).

Uczniom tej klasy oferujemy:
– współpracę z Instytutem Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk oraz International Particle Physics Outreach Group i CERN w zakresie udziału w Międzynarodowych Warsztatach Fizyki Cząstek Elementarnych dla uczniów szkół średnich (w ramach „International Masterclasses – Hands on Particle Physics”);
– możliwość nauki wbardzo dobrze wyposażonych pracowniach i laboratoriach, korzystanie ze sprzętu audiowizualnego – w tym także do rzeczywistości wirtualnej, nowoczesnych mikroskopów, licznych modeli, eksponatów;
– udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in.: Międzynarodowym Konkursie Matematycznym – Kangur, Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH, Ogólnopolskim Konkursie o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej, Konkursie Matematycznym – „Zobaczyć Matematykę”;
– udział w zajęciach dydaktycznych w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Chorzowie.

Priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, co zapewni pomyślny start na ciekawe i przyszłościowe kierunki studiów m.in. astronomię, fizykę, budownictwo, logistykę, informatykę, matematykę, inżynierię i analizę danych, elektronikę i telekomunikację, mikroelektronikę w technice i medycynie, inżynierię akustyczną, transport, mechanikę i budowę maszyn.

B-2 Klasa „informatyczna”

– przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, język angielski,

– planowany przedmiot dodatkowy: pracownia robotyki to innowacyjne połączenie nauki, kreatywności i dobrej zabawy. Uczniowie będą mogli uczyć się projektowania, budowania i programowania robotów, dronów itp., poznać tajniki druku 3D i zanurzyć się w rzeczywistości wirtualnej,
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, informatyka, język angielski,
– języki obce: język angielski (zakres rozszerzony) i drugi język obcy nowożytny do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopnie zaawansowania, a warunkiem koniecznym do zawiązania grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka).

Uczniom tej klasy oferujemy:
– udział w projekcie Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE oferującym „uczenie się przez doświadczenie” metodą STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics) – jest to połączenie wiedzy z różnych obszarów – nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. To szansa dla przyszłych twórców, naukowców, wynalazców i konstruktorów,
– możliwość nauki w bardzo dobrze wyposażonej pracowni komputerowej z szybkim internetem i darmowym dostępem do wi-fi dla uczniów w całym budynku szkoły;

– udział w międzynarodowym konkursie informatycznym „Bóbr”, Konkursie Pisania Gier Komputerowych, konkursach: „Pix Programming Challenge”, „Giganci Programowania”, spotkania z przedstawicielami firm z branży IT – np. Google;
– udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in.: Międzynarodowym Konkursie Matematycznym – Kangur, Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH, Ogólnopolskim Konkursie o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej,
– wyjazdowe warsztaty naukowe z matematyki;
– Tydzień Matematyki (m.in. Konkurs Sudoku /Konkurs o tytuł Najlepszego Matematyka/ Drużynowy konkurs matematyczny).

Priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, co zapewni pomyślny start na ciekawe kierunki studiów m.in.: elektronikę, automatykę, robotykę, mechatronikę, telekomunikację oraz kierunki: informatyczne, matematyczno-przyrodnicze, ekonomiczne i wiele innych.

PROFIL HUMANISTYCZNO – JĘZYKOWY
C Klasa językowa

– przedmioty rozszerzone: język angielski, język niemiecki, geografia,

– planowany przedmiot dodatkowy: iberystyka – obejmująca naukę podstaw języka hiszpańskiego oraz poszerzanie wiedzy na temat Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych,
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki,
– języki obce: j. angielski (zakres rozszerzony), j. niemiecki (zakres rozszerzony).

Uczniom tej klasy oferujemy:
– możliwość nauki w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach audiowizualnych z wykorzystaniem programów do interaktywnej nauki oraz sprzętu do wirtualnej rzeczywistości;

– udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych: Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Angielskiego, Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Niemieckiego, Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Angielskiego, Konkursie Językowym DUET, Turbolandeskunde – Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego, Fit in Deutsch oraz licznych konkursach językowych w ramach Tygodnia Języków Obcych;
– możliwość udziału w Wymianie Polsko-Niemieckiej, wycieczkach zagranicznych oraz szerokiej współpracy z zaprzyjaźnionymi szkołami w Soltau i Köln;
– współpracę z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach Tygodnia Języków Obcych, w tym zajęcia z wykładowcami uniwersyteckimi prowadzone na Uniwersytecie Pedagogicznym i w naszej szkole;
– współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie w zakresie języka niemieckiego;
– udział w zajęciach

Priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, co zapewni pomyślny start na ciekawe kierunki studiów również o charakterze międzynarodowym m.in.: filologię angielską, filologię germańską, lingwistykę stosowaną, iberystykę, dziennikarstwo i komunikację społeczną, pedagogikę, politologię, prawo, administrację, stosunki międzynarodowe, europeistykę.

G Klasa „dziennikarska”

– przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski,

– planowane przedmioty dodatkowe:
• edukacja medialno-techniczna – na tych zajęciach uczniowie uczą się filmować przy użyciu profesjonalnego sprzętu, robić zdjęcia, zajmują się obróbką, ulepszeniem oraz publikacją w różnych mediach,
• dziennikarstwo i media społecznościowe – nauczą, jak się zaprezentować, jak odbierać informacje i samemu prawidłowo je pisać, jak przygotować materiały dziennikarskie i jak swobodnie zachowywać się przed kamerą (mało teorii a dużo zajęć praktycznych),
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: j. polski, matematyka, język angielski, historia,
– języki obce: j. angielski (zakres rozszerzony) i drugi język obcy nowożytny do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopnie zaawansowania, warunkiem koniecznym do zawiązania danej grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka).

mde

Uczniom tej klasy oferujemy:
– możliwość nauki w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach, wykorzystanie sprzętu audiowizualnego i programów do interaktywnej nauki;
– naukę dziennikarstwa w profesjonalnym studiu telewizyjnym;
– patronat akademicki Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w obszarze mediów i komunikacji społecznej;
– udział w ciekawych wycieczkach edukacyjnych;
– udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in.: Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Świecie Współczesnym, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie, Turnieju Sztuki Poetyckiej „Poszukiwania”, Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.

Priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, co zapewni pomyślny start na ciekawe i przyszłościowe kierunki studiów: dziennikarstwo, prawo, politologię, prawo administracyjne, europeistykę, historię, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, pedagogikę, psychologię, filologię polską, filologię angielską, reżyserię filmową i telewizyjną, montaż filmowy.

D Klasa „sportowa” pod patronatem Okocimskiego Klubu Sportowego

– przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język angielski,

– planowane przedmioty dodatkowe: piłka nożna i koszykówka – zajęcia prowadzone będą przez trenerów wyżej wymienionych dyscyplin w profesjonalnych obiektach sportowych,

– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: j. polski, matematyka, j. angielski, biologia,
– języki obce: j. angielski (zakres rozszerzony) i drugi język obcy nowożytny do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopnie zaawansowania, a warunkiem koniecznym do zawiązania danej grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka).

Uczniom tej klasy oferujemy:
Bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, co zapewni pomyślny start na ciekawe i przyszłościowe kierunki studiów: wychowanie fizyczne, sport, wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, turystyka, rekreacja

Więcej informacji o naborze do Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Brzesku na:
www.kopernik.brzesko.pl
www.facebook.com/liceumbrzesko

IB

INFORMATOR — OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ POWIATU BRZESKIEGO 2022-2023

Podobne artykuły

Back to top button