ADV
EdukacjaMateriały sponsorowaneWiadomości
Trending

Informator Brzeski pomaga absolwentom szkół podstawowych w wyborze szkoły

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BRZESKU
ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2, 32-800 Brzesko, tel. 14 68 63 200, e-mail: sekretariat@technikum-brzesko.edu.pl
www.technikum-brzesko.edu.pl, www.facebook.com/technikumbrzesko

RANKING GŁÓWNY TECHNIKÓW – 252 MIEJSCE W POLSCE
RANKING MATURALNY TECHNIKÓW – 258 MIEJSCE W POLSCE

TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BRZESKU

5 letnie, dla absolwentów szkoły podstawowej

TECHNIK EKONOMISTA – Przyszłość w biznesie!

– przedmiot rozszerzony: język angielski,

– minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 90 pkt,
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, informatyka,
– języki obce: język angielski oraz drugi język obcy do wyboru przez ucznia: j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski – nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych; warunkiem koniecznym do zawiązania grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka.

Patronat Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie praktyk zawodowych:
– miesięczna praktyka zawodowa: klasa II i klasa IV,
– egzaminy z kwalifikacji: II półrocze klasy II i II półrocze klasy IV,
– zajęcia specjalizacyjne: klasa V.

Cele kształcenia:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:
– stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
– prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
– prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
– gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,
– sporządzania biznesplanu;
2. w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowopłacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
– prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
– sporządzania dokumentacji kadrowej,
– prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
– rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
– prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
– prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
– prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Technik ekonomista znajduje zatrudnienie na szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych, jednostkach administracyjnych, bankach, biurach rachunkowych oraz w działach księgowości, marketingu i sekretariatach. Ponadto posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej firmy.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
– dokumentowanie usług transportowych i obsługa komputerowych programów magazynowych (Insert-Subiekt),
– Comarch Optima dla początkujących,
– rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych,
– prawo jazdy kat. B.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

TECHNIK REKLAMY – Kreatywnie i z pasją!

– przedmiot rozszerzony: język angielski,

– minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 80 pkt,
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: j. polski, matematyka, język angielski, informatyka,
– języki obce: język angielski oraz drugi język obcy do wyboru przez ucznia
– j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski – nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych; warunkiem koniecznym do zawiązania grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka.

Współpraca w zakresie praktyk zawodowych:
– miesięczna praktyka zawodowa: klasa II i klasa IV,
– egzaminy z kwalifikacji: II półrocze klasy III i II półrocze klasy IV,
– zajęcia specjalizacyjne: klasa V.

Cele kształcenia:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego:
– przygotowania elementów strategii reklamowej,
– przygotowania elementów kreacji reklamowej,
– produkcji reklamy;
2. w zakresie kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową:
– planowania kampanii reklamowej,
– organizowania sprzedaży reklamowej,
– realizowania kampanii reklamowej,
– badania przekazu reklamowego.

Absolwent szkoły może pracować jako: agent reklamowy, pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager), autor tekstów i sloganów (copywriter), projektant grafiki (graphic designer), pracownik działu planowania publikacji, pracownik działu badań rynkowych, specjalista do spraw marketingu, specjalista do spraw reklamy, specjalista do spraw związanych z prasą i kształtowaniem opinii publicznej (public relations), pracownik biura reklamy.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
– fotografia produktowa/reklamowa,
– rysunek koncepcyjny i ilustracja reklamowa,
– prawo jazdy kat. B,
– grafika komputerowa.

TECHNIK LOGISTYKZawód z przyszłością!

– przedmiot rozszerzony: język angielski,

– minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 80 pkt,
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: j. polski, matematyka, język angielski, informatyka,
– języki obce: język angielski oraz drugi język obcy do wyboru przez ucznia /j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski/; nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych; warunkiem koniecznym do zawiązania grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka.

Partnerzy szkoły:
– miesięczna praktyka zawodowa: klasa II i klasa IV,
– egzaminy z kwalifikacji: II półrocze klasy II i II półrocze klasy IV,
– zajęcia specjalizacyjne: klasa V.

Cele kształcenia:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:
– przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,
– monitorowania poziomu i stanu zapasów,
– obsługiwania programów magazynowych,
– prowadzenia dokumentacji magazynowej,
– monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;
2. w zakresie kwalifikacji SPL.04.
Organizacja transportu:
– planowania procesów transportowych,
– organizowania procesów transportowych,
– dokumentowania procesów transportowych.

Specjaliści do spraw logistyki mogą podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedycyjnych. Jako technik logistyk możesz pracować w działach: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów, gospodarki odpadami, recyklingu, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
– zarządzanie procesami logistycznymi,
– dokumentowanie usług transportowych i obsługa komputerowych programów magazynowych (Insert-Subiekt),
– czas pracy kierowców zawodowych i obsługi tachografów,
– obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
– prawo jazdy kat. B.

TECHNIK INFORMATYKKariera zapisana w danych!

– przedmiot rozszerzony: matematyka,

– minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 90 pkt,
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, informatyka,
– języki obce: język angielski oraz drugi język obcy do wyboru przez ucznia – j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski – nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych; warunkiem koniecznym do zawiązania grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka.

Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie praktyk zawodowych:
– miesięczna praktyka zawodowa: klasa II i klasa IV,
– egzaminy z kwalifikacji: II półrocze klasy III i IV półrocze klasy IV,
– zajęcia specjalizacyjne: klasa V.

Cele kształcenia:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:
– przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
– administrowania systemami operacyjnymi,
– serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
– przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;
2. w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
– tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
– tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
– programowania aplikacji internetowych,
– tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Absolwenci takiego kierunku kształcenia posiadają rozległe kompetencje, co pozwala podejmować pracę w wielu dziedzinach gospodarki. Informatycy poszukiwani są przez firmy niemal z każdej branży bazującej na sprzęcie IT i sieciach informatycznych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
– cyberbezpieczeństwo,
– prawo jazdy kat. B,
– grafika komputerowa,
– fotografia produktowa/reklamowa.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych może uzyskać dyplom mzawodowy w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓWPołączenie umiejętności technicznych z wrażliwością na estetykę obrazu!

– przedmiot rozszerzony: język angielski,

– minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 80 pkt,
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: j. polski, matematyka, język angielski, informatyka,
– języki obce: język angielski oraz drugi język obcy do wyboru przez ucznia /j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski/; nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych; warunkiem koniecznym do zawiązania grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka.

Partnerzy szkoły:
– miesięczna praktyka zawodowa: klasa II i klasa IV,
– egzaminy z kwalifikacji: II półrocze klasy III i II, półrocze klasy IV,
– zajęcia specjalizacyjne: klasa V.

Cele kształcenia:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu:
– przygotowania planu zdjęciowego,
– rejestrowania obrazu,
– obróbki i publikowania obrazu;
2. w zakresie kwalifikacji AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych:
– przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
– wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.

Praca/perspektywy:
agencje reklamowe, wydawnictwa, drukarnie, redakcje czasopism.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
– fotografia produktowa/reklamowa,
– prawo jazdy kat. B,
– grafika komputerowa.

IB

 

Podobne artykuły

Back to top button