ADV
EdukacjaMateriały sponsorowaneWiadomości

Informator Brzeski pomaga absolwentom szkół podstawowych w wyborze szkoły

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU

TYPY SZKÓŁ:
TECHNIKUM IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE
5 letnie
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE
3 letnia
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
2 letnia

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU
ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko,

tel. 14 66 31 603, fax 14 68 63 007

e-mail: szkola@ zsp2.edu.pl, www.zstib.edu.pl

NAJLEPSZE TECHNIKA Perspektywy SREBRNA SZKOŁA 2023
Ranking Główny Techników
107 miejsce w Polsce
Ranking Maturalny Techników
99 miejsce w Polsce

TECHNIKUM IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE

5 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej szkoły podstawowej

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
z elementami kosmetologii,
wykonywaniem podstawowych zabiegów kosmetycznych

Przedmiot rozszerzony: język angielski,

– minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 75 pkt,
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, język angielski, biologia,

– języki obce: język angielski, język niemiecki.

Opis zawodu

Fryzjer to jedna z najbardziej pożądanych na rynku profesji. Jest to nie tylko praktyczny zawód, ale i artystyczny kierunek. Wybierając go zdobywasz umiejętności z zakresu zabiegów fryzjerskich, jak również z tematyki
kreowania wizerunku tj. dobierania fryzur, makijażu, ubioru do: typu uro
dy, typu sylwetki i kształtu twarzy. Jeśli interesuje Cię projektowanie i stylizacja wizerunku na pewno sprawdzisz się w tym zawodzie, a tym samym spędzisz czas nauki na przyjemnych i ciekawych zajęciach rozwijających Twoją wyobraźnię.

Współpraca w zakresie praktyk:

– Studio Fryzur Impuls,
– Galeria Fryzur Paulina
Ciuba-Cierniak.

Baza dydaktyczna:

pracownia fryzjerska.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich:

– prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi
fryzjerskiej,
– doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury,

– wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy,

– wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów,

– wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu
męskiego,
– wykonywania zmiany koloru włosów,

– wykonywania stylizacji fryzur.

2. w zakresie kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur:

– projektowania fryzur,

– dokumentowania fryzur,

– wykonywania fryzur na podstawie projektów.

TECHNIK PROGRAMISTA
z elementami sieci komputerowych,
modelowania i druku 3D oraz grafiki komputerowej

Przedmiot rozszerzony: matematyka,

– minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 90 pkt,
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
język polski, matematyka, język angielski, informatyka,
– języki obce: język angielski, język niemiecki.

Opis zawodu

Technik programista zajmuje się głównie programowaniem stron internetowych oraz tworzeniem różnego rodzaju aplikacji: desktopowych, oraz mobilnych i gier. Potrafi administrować bazami danych, projektować elementy graficzne do witryn i aplikacji komputerowych. W ramach dodatkowych umiejętności poznaje elementy sieci komputerowych oraz elementy modelowania i druku 3D, jak również grafiki komputerowej.

Współpraca w zakresie praktyk:

Baza dydaktyczna:

7 nowoczesnych pracowni komputerowych, w tym: dwie pracownie programowania, pracownia grafiki komputerowej, pracownia systemów operacyjnych i sieci komputerowych.

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami
i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
– tworzenia i administrowania stronami internetowymi,

– tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,

– programowania aplikacji internetowych,

– tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią;

2. w zakresie kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie
i testowanie aplikacji:
– projektowania, programowania i testowania zaawansowanych
aplikacji webowych,
– projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,

– projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:

– programowanie w języku Python,
– animacje 3D w programie Blender,

– prawo jazdy kat. B.

TECHNIK INFORMATYK
z elementami programowania aplikacji desktopowych
i mobilnych, modelowania druku 3D oraz grafiki komputerowej

Przedmiot rozszerzony: matematyka,

– minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 90 pkt,
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
język polski, matematyka, język angielski, informatyka,
– języki obce: język angielski, język niemiecki.

Opis zawodu

Na techniku informatyku spoczywa odpowiedzialność za konfigurowanie, administrowanie, wewnętrzną siecią firmy, jak i dbanie o cyberbezpieczeństwo. Informatyk zna podstawy języków programowania i zarządzania bazami danych, posługuje się systemami operacyjnymi, potrafi skonfigurować wszelkie urządzenia peryferyjne. W ramach dodatkowych umiejętności poznaje elementy programowania aplikacji desktopowych i mobilnych
oraz elementy modelowania i druku 3D, jak również grafiki komputerowej.

Baza dydaktyczna:

7 nowoczesnych pracowni komputerowych, w tym:
– pracownia grafiki komputerowej,

– pracownia systemów operacyjnych i sieci komputerowych.

Współpraca w zakresie praktyk:

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:
– przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,

– administrowania systemami operacyjnymi,

– serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,

– przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

2. w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami
i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
– tworzenia i administrowania stronami internetowymi,

– tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,

– programowania aplikacji internetowych,

– tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:

– programowanie w języku Python,
– animacje 3D w programie Blender,

– prawo jazdy kat. B.

TECHNIK MECHATRONIK
z elementami robotyki i obsługi urządzeń CNC

Przedmiot rozszerzony: matematyka,

– minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 90 pkt,
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
język polski, matematyka, język angielski, fizyka,
– języki obce: język angielski, język niemiecki.

Opis zawodu

Technik mechatronik odpowiada za projektowanie, produkcję i naprawę nowoczesnych urządzeń będących połączeniem precyzyjnej mechaniki ze zautomatyzowanym sterowaniem. Potrafi projektować, wytwarzać części i zespoły maszyn oraz urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. W ramach dodatkowych umiejętności poznaje elementy robotyki i obsługi urządzeń CNC.

Baza dydaktyczna:

pracownia symulacyjna CNC, pracownia urządzeń mechatronicznych, pracownia robotyki i układów manipulacyjnych, pracownia hydrauliki.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji: ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja
urządzeń i systemów mechatronicznych:
– montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

– wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,

– wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

2. w zakresie kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie
urządzeń i systemów mechatronicznych:
– eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

– tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mecha
tronicznych,
– programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Współpraca w zakresie praktyk:
Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:
– prawo jazdy kat. B,
– obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym
napędem podnoszenia,
– uprawnienia eksploatacyjne SEP do 1kV,

– projektowanie i eksploatacja napędów pneumatycznych i elektro-
pneumatycznych,
– obsługa i programowanie falowników,

– programowanie robota mobilnego,

– programowanie sterowników PLC.
TECHNIK ELEKTRYK
z elementami (OZE) odnawialnych źródeł energii
oraz inteligentnych domów
– przedmiot rozszerzony: matematyka,
– minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 75 pkt,
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
język polski, matematyka, język angielski, fizyka,
– języki obce: język angielski, język niemiecki.
Opis zawodu
Technik elektryk montuje instalacje elektryczne oraz dokonuje napraw maszyn i urządzeń zasilanych prądem. Potrafi projektować układy sterowania silników, zna zasady bezpieczeństwa obsługi z prądem. W ramach
dodatkowych umiejętności poznaje elementy odnawialnych źródeł energii
oraz inteligentnych domów.
Współpraca z w zakresie praktyk:
Baza dydaktyczna:
pracownia układów i urządzeń elektronicznych, pracownia maszyn i napędów elektrycznych.
Cele kształcenia
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: w zakresie kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja
instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych:

– wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokmen
tacji technicznej,
– montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie
dokumentacji technicznej,
– wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;

2. w zakresie kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji
elektrycznych:
– eksploatacji instalacji elektrycznych,

– eksploatacji maszyn i urządzeń
elektrycznych.
Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:

– prawo jazdy kat. B,

– uprawnienia eksploatacyjne
SEP do 1kV,
– obsługa i programowanie
falowników,
– komputerowe wspomaganie
projektowania,
– montaż i konserwacja instalacji
alarmowych,
– montaż i konfiguracja systemów
monitoringu.
TECHNIK BUDOWNICTWA
z elementami robót wykończeniowych i aranżacji wnętrz
– przedmiot rozszerzony: matematyka,
– minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 75 pkt,
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
język polski, matematyka, język angielski, fizyka,
– języki obce: język angielski, język niemiecki.
Opis zawodu
Technik budownictwa wykonuje i nadzoruje zadania związane z budową domów, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Potrafi wykonywać kalkulację robót, sporządzać kosztorysy i oferty przetargowe; organizować i kierować robotami remontowymi i rozbiórkowymi; wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie. W ramach dodatkowych umiejętności poznaje elementy robót wykończeniowych i aranżacji wnętrz.
Baza dydaktyczna:
pracownia budowlana, pracownia komputerowa (AutoCAD, Rodos, RM-WIN i in.).
Współpraca z w zakresie praktyk.
Cele kształcenia:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich:

– wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,

– wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,

– wykonywania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych,

– wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;

2. w zakresie kwalifikacji BUD. 14.Organizacja i kontrola robót budowlanych
oraz sporządzanie kosztorysów:
– organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem
terenu budowy,
– organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu
surowego,
– organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,

– organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem
obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
– sporządzania kosztorysów robót budowlanych.
Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:
– prawo jazdy kat. B,
– obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napę
dem podnoszenia,
– dekoracyjne roboty wykończeniowe,

– montażysty rusztowań,

– projektowania wnętrz w programie SketchUp.
TECHNIK GEODETA
z innowacją geoinformatyki

– przedmiot rozszerzony: matematyka,
– minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 75 pkt,
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
język polski, matematyka, język angielski, geografia,
– języki obce: język angielski, język niemiecki.
Opis zawodu
Technik geodeta w zakresie geoinformatyki zajmuje się wykonywaniem pomiarów w terenie przy użyciu zaawansowanych technologicznieninstrumentów geodezyjnych, dronów oraz odbiorników GPS. Za pomocą oprogramowania obliczeniowo-graficznego opracowujenzebrane dane sporządzając mapy oraz modele przestrzenne.  Wykonuje prace geodezyjne związane z gospodarką nieruchomościami. W ramach dodatkowych umiejętności poznaje elementy geoinformatyki.
Współpraca w zakresie praktyk:
Baza dydaktyczna:
pracownia geodezyjna, laboratorium instrumentów geodezyjnych.
Cele kształcenia
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych,
wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów:
– zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych terenu,
– sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podsta
wie danych pomiarowych lub projektowych,
– wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
2. w zakresie kwalifikacji BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych
związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami:
– wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych,
wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości,
– aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości,

– wprowadzania danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartogra
ficznego oraz ich aktualizacji.
Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:

– prawo jazdy kat. B,

– pomiary metodą GPS.
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
z elementami dietetyki
– przedmiot rozszerzony: j. angielski,
– minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 75 pkt,
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

język polski, matematyka, język angielski, biologia,

– języki obce: język angielski, język niemiecki.

Opis zawodu
Technik żywienia potrafi planować oraz organizować żywienie. Potrafi urządzić zakład gastronomiczny, sporządzić potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta.
Współpraca w zakresie praktyk:
Baza dydaktyczna:
pracownia obsługi gości, pracownia technologiczna, sala dydaktyczna.
Cele kształcenia
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:
– oceniania jakości produktów,
– przechowywania żywności,

– obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,

– obsługi sprzętu gastronomicznego,

– przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,

– wydawania dań;

2. w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

– oceniania jakości żywności,

– planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,

– organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,

– wykonywania usług gastronomicznych,

– ekspedycji potraw i napojów.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:

– Sushi Master,

– barman I stopnia,

– prawo jazdy kat. B,

– zdobnictwo cukiernicze,

– Street Food.
TECHNIK HOTELARSTWA
z elementami obsługi ruchu turystycznego
i animacji czasu wolnego
przedmiot rozszerzony: język angielski,
– minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 75 pkt,
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
język polski, matematyka, język angielski, geografia,
– języki obce: język angielski, język niemiecki.
Opis zawodu
Technik hotelarz potrafi świadczyć usługi noclegowe, gastronomiczne oraz inne związane z pobytem gości w obiekcie hotelarskim. To pracownik pełnego profesjonalizmu, wiedzy i wysokiej kultury osobistej.
Baza dydaktyczna:
pracownia hotelarska
Współpraca w zakresie praktyk:
Cele kształcenia
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym
usługi hotelarskie:
– utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi
hotelarskie,
– przygotowywania i podawania śniadań,

– organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi
hotelarskie;
2. w zakresie kwalifikacji HGT.06. Realizacja usług w recepcji:

– rezerwacji usług hotelarskich,

– obsługi gości w recepcji.
Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:

– barman I stopnia,

– prawo jazdy kat. B.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE

3 letnia, dla młodzieży, na podbudowie programowej szkoły podstawowej
Zawody, w których kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne
odbywa się w szkole:
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
język polski, matematyka, język obcy, fizyka,
– język obcy: język angielski.

Opis zawodu:
Mechanik pojazdów samochodowych łączy w sobie wszystkie umiejętności potrzebne w branży samochodowej od produkcji poprzez: sprzedaż, użytkowanie, obsługę i naprawę, aż po likwidację, recykling.
Baza dydaktyczna: pracownia samochodowa, stacja diagnostyczna.
Współpraca w zakresie praktyk:
Cele kształcenia
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:
– wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach
samochodowych,
– diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów
samochodowych,
– wykonywania napraw pojazdów samochodowych.
Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:
– prawo jazdy kat. B,

– transport ładunków niebezpiecznych.
KIEROWCA MECHANIK
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, fizyka,
– język obcy: język angielski.
Opis zawodu
Kierowca prowadzi pojazdy samochodowe zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Wykonuje obsługę i niezbędne naprawy pojazdów samochodowych.
Współpraca w zakresie praktyk:
Baza dydaktyczna:
pracownia samochodowa, samochód osobowy.
Cele kształcenia:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kierowca mechanikn powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego:
– przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C, oraz kwalifikacji wstępnej,
– oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego,

– wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego,

– wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzec
zy.
Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:

– prawo jazdy kat. B,

– ADR, przewóz materia
łów niebezpiecznych.
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, fizyka,
– język obcy: język angielski.
Opis zawodu
Wszechstronnie wykwalifikowany pracownik do wykonywania licznych prac budowlanych. Potrafi wykonywać roboty w systemie suchej zabudowy, malować, tapetować, tynkować, kłaść glazurę.
Współpraca z w zakresie praktyk.
Baza dydaktyczna: pracownia budowlana.
Cele kształcenia
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji. BUD. 11.
Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:
– montowania systemów suchej zabudowy,

– wykonywania robót malarskich,

– wykonywania robót tapeciarskich,

– wykonywania robót posadzkarskich,

– wykonywania robót okładzinowych.
Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:
– prawo jazdy kat. B,

– malowania
i tapetowania dekoracyjnego.
ŚLUSARZ
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, fizyka,
– język obcy: język angielski.
Opis zawodu:
Ślusarz to rzemieślnik zajmujący się ręczną lub ręczno-maszynową obróbką metalu. Potrafi budować proste konstrukcje a także konserwować i naprawiać proste mechanizmy.
Współpraca w zakresie praktyk: staż zawodowy u pracodawcy w firmie
Baza dydaktyczna: pracownia mechaniczna, pracownia spawalnicza.
Cele kształcenia
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,
urządzeń i narzędzi:

– wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki
ręcznej,
– wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki
maszynowej,
– wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

– naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:
– prawo jazdy kat. B,

– spawacz metodą MAG.
Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
KUCHARZ
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, fizyka,
– język obcy: język angielski,
Opis zawodu
Kucharz zajmuje się sporządzaniem potraw, ciast i napojów zgodnie z ustalonymi normami i recepturami oraz opracowywaniem własnych przepisów. Posiada wrażliwość smakową, wyobraźnię oraz zmysł artystyczno-estetyczny. To dobry organizator pracy, od którego wymagane jest ciągłe doskonalenie swoich umiejętności oraz wiedzy praktycznej.
Współpraca w zakresie praktyk:
Baza dydaktyczna: pracownia gastronomiczna.
Cele kształcenia
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:
– oceniania jakości produktów,

– przechowywania żywności,

– obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,

– obsługi sprzętu gastronomicznego,

– przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,

– wydawania dań.
Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:

– prawo jazdy kat. B,

– zdobnictwo cukiernicze,

– Street Food,

– Sushi Master.
ELEKTRYK
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, fizyka,
– język obcy: język angielski.
Opis zawodu
Elektryk montuje instalacje elektryczne oraz dokonuje napraw maszyn i urządzeń zasilanych prądem. Potrafi projektować układy sterowania silników, zna zasady bezpieczeństwa obsługi z prądem.
Współpraca w zakresie praktyk:
Baza dydaktyczna:
pracownia układów i urządzeń elektronicznych, pracownia maszyn i napędów
elektrycznych.
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych:
– wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumen
tacji technicznej,
– montowania i uruchamiania maszyn
i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
– wykonywania konserwacji instalacji,
maszyn i urządzeń elektrycznych.
Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:
– uprawnienia eksploatacyjne SEP do 1kV,
– obsługa i programowanie falowników,

– prawo jazdy kat. B.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – WIELOZAWODOWA

dla młodocianych pracowników
Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy. Uczniowie, którzy chcieliby kształcić się w dowolnym zawodzie, mogą uczyć się w szkole, a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
2 letnia,
dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia
Kształcenie w systemie stacjonarnym 3-4 dni w tygodniu.
Wspólne kształcenie ogólne, a kształcenie zawodowe w ramach
kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
TECHNIK ELEKTRYK
Na podbudowie: ELE.02.Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Na podbudowie: BUD. 11. Wykonywanie robót montażowych,
okładzinowych i wykończeniowych
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Na podbudowie HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
Na podbudowie FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich.
ZIELONKA NA MUNDIALU ZAWODÓW W LYON
ZIELONKA NA FESTIWALU ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA
PROGRAMIŚCI Z ZIELONKI W SZWECJI
Celem CKZ jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz powiązanie oferty edukacyjnej z rynkiem pracy i włączenie do procesu kształcenia zawodowego: pracodawców, instytucje samorządowe, uczelnie wyższe.
www.ckz.zsp2.edu.pl

Więcej informacji o naborze
do Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych

im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku na:

www.zstib.edu.pl

IB

Podobne artykuły

Back to top button