ADV
Powiat TarnowskiWiadomości
Trending

Inwestycje w OSP w gminie Wojnicz

Gmina Wojnicz cały czas inwestuje w poprawę bezpieczeństwa swoich mieszkańców. W ostatnim czasie zrealizowała kilka zadań związanych z doposażeniem i poprawą warunków pracy Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.

Temat bezpieczeństwa na terenie gminy Wojnicz to niezwykle ważny aspekt pracy lokalnego samorządu, który jak tylko może, wspiera działania zmierzające ku poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Takie działania poprawiają również bezpieczeństwo i warunki pracy strażaków biorących udział akcjach, w których wymagana jest interwencja jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Modernizacja garażu w remizie OSP Grabno

W poniedziałek, 5 grudnia uroczyście oddano do użytku wyremontowany garaż dla wozu bojowego w remizie OSP w Grabnie. W ramach prac otynkowano ściany wewnętrzne, położono posadzkę i instalacje oraz zainstalowano okna, bramę wjazdową i drzwi. Koszt inwestycji to ponad 150 tysięcy złotych, z czego 45 tysięcy gmina otrzymała w formie dotacji z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” – część A.

Quad dla OSP Więckowice

Tego samego dnia jednostka w Więckowicach otrzymała quada do zadań bojowych wraz z przyczepką. Głównym zadaniem sprzętu będzie udział w działaniach ratowniczo-poszukiwawczych. Quad daje możliwość strażakom ochotnikom szybkiego udzielenia pomocy w trudno dostępnym terenie, a także tam, gdzie jest ograniczona możliwość dojazdu.

W Uroczystości przekazania pojazdu uczestniczyli m.in.: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech, Radny Województwa Małopolskiego Anna Mikosz, Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk oraz Zastępca Burmistrza Leszek Ząbkowski.

Pojazd kosztował niemal 92 tysiące złotych, z czego 10 tysięcy zostało przekazanych w ramach programu „Małopolskie OSP 2022”, a prawie 37 tysięcy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”. Gmina Wojnicz na zakup pojazdu przekazała kwotę w wysokości blisko 35 tysięcy złotych.

Kolejne środki dla OSP oraz dotacje dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W piątek, 16 grudnia podpisana została umowa z Oddziałem Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego Filia w Tarnowie na „Zakup i dostawę 21 zestawów odzieży specjalistycznej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Wojnicz”.

Nowe zestawy odzieży doposażą jednostki OSP na potrzeby m.in. uczestnictwa w organizacji i zabezpieczeniu wydarzeń odbywających się na terenie województwa. Łączny koszt zadania to ponad 51 tys. zł, z czego prawie 38 tys. zł stanowi dotacja uzyskana z budżetu Województwa Małopolskiego.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu gminy Wojnicz również otrzymały rządowe promesy na dofinansowanie swojej działalności na łączną kwotę w wysokości 25 tys. zł. Pieniądze pozwoliły na zakup nowych urządzeń szkoleniowych, ale również wyposażenie i umundurowanie.

– Dzięki tym działaniom wiemy, że nasi ochotnicy są właściwie wyposażeni i gotowi do niesienia pomocy naszym mieszkańcom. Modernizacja garażu przyczyni się do zwiększenia mobilności i gotowości jednostki OSP Grabno do uczestnictwa w akcjach pożarniczo-ratowniczych, natomiast nowy quad wykorzystywany będzie przede wszystkim do akcji poszukiwawczych oraz do akcji, które wymagają przejazdu przez trudny teren. – tłumaczy burmistrz Wojnicza, Tadeusz Bąk. – Doposażając strażaków-ochotników, pamiętać należy również o wsparciu i odpowiednim wyposażeniu młodych ludzi, którzy chcą się angażować w działalność pożarniczą, i którzy budują fundamenty naszych jednostek OSP na przyszłe lata. – dodaje.

IB

Podobne artykuły

Back to top button