ADV
Wiadomości

Iwkowa / Woda z gminnego wodociągi zdatna do picia tylko po przegotowaniu / 13 lutego 2020 r.

Woda z wodociągu niezdatna do spożycia
Woda z wodociągu niezdatna do spożycia

13 lutego 2020 r. (czwartek) na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku opublikowano komunikat informujący o negatywnych wynikach badań wody pobranej w punkcie czerpalnym, umiejscowionym w Publicznym Przedszkolu w Porąbce Iwkowskiej, zasilanym z wodociągu publicznego Gminy Iwkowa.

W pobranej próbce stwierdzono pogorszenie się parametrów mikrobiologicznych spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h, przekraczającej wartość 3000 jednostek/1 ml. Zalecana ilość wskazanych wyżej mikroorganizmów, została określona na poziomie 200 jednostek/1 ml. Pozostałe z ocenianych parametrów jakościowych wody, w szczególności parametry mikrobiologiczne takie jak: bakterie grupy coli, Escherichia coli i enterokoki nie przekraczały wartości normatywnych. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia dla obszaru gminy Iwkowa, zasilanego z wodociągu publicznego o nazwie „wodociąg publiczny Gminy Iwkowa”.

W związku z zaistniałą sytuacją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał nakaz podjęcia działań naprawczych naprawczych zmierzających do przywrócenia właściwych parametrów jakości wody.

Dla wskazanego wyżej obszaru zaopatrzenia w wodę dopuszczalne jest wykorzystywanie wody do spożycia tylko i wyłącznie po przegotowaniu i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Nie ma żadnych przeciwwskazań do wykorzystywania wody surowej do celów sanitarnych, np. spłukiwania toalet.

Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego woda jest przydatna do spożycia tylko i wyłącznie po przegotowaniu.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

 

Pełna treść komunikatu <==

IB / Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku

blank

Podobne artykuły

Back to top button