ADV
Wiadomości

Iwkowa / Woda z publicznego wodociągu Iwkowa-Wojakowa zdatna warunkowo do spożycia / 27 marca 2020 r.

Woda z wodociągu niezdatna do spożycia
Woda z wodociągu niezdatna do spożycia

27 marca 2020 r. (piątek) na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku opublikowano komunikat informujący o negatywnych wynikach badań wody pobranej w punkcie czerpalnym na Stacji Uzdatniania Wody w Wojakowej [punkt poboru: kran w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym], zasilanym z wodociągu publicznego z wodociągu publicznego Iwkowa-Wojakowa.

W pobranej próbce stwierdzono że jakość wody w zakresie parametru mikrobiologicznego – tj. ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h nie spełnia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał decyzję  o warunkowej przydatności wody do spożycia dla obszaru gminy Iwkowa, zasilanego z wodociągu publicznego o nazwie „wodociąg publiczny Iwkowa – Wojakowa”.

Dla wskazanego wyżej obszaru zaopatrzenia w wodę dopuszczalne jest wykorzystywanie wody do spożycia tylko i wyłącznie po przegotowaniu i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Nie ma żadnych przeciwwskazań do wykorzystywania wody surowej do celów sanitarnych, np. spłukiwania toalet.

W związku z zaistniałą sytuacją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał nakaz podjęcia działań naprawczych naprawczych zmierzających do przywrócenia właściwych parametrów jakości wody.

Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego woda jest przydatna do spożycia tylko i wyłącznie po przegotowaniu.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

 

Pełna treść komunikatu <==

IB / Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku

Podobne artykuły

Back to top button