ADV
Wiadomości
Trending

Izabella Czernecka – nauczycielka z Brzeska ze statuetką BohaterONa

To był wyjątkowy wieczór — w piątkowy wieczór 25 listopada 2022 r. w Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego odbyła się Gala Nagrody BohaterONy 2022 im. Powstańców Warszawskich.

Złote, Srebrne i Brązowe BohaterONy oraz BohaterONy Publiczności wręczone zostały osobom, firmom, instytucjom i organizacjom, które w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski z lat 1918-1989, edukację historyczno-patriotyczną oraz postawy współczesnego patriotyzmu. Wśród nagrodzonych znalazła się nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku — Izabella Czernecka. Nagrodę brązowego BohaterONa otrzymała za koordynację działań lokalnych na rzecz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Podejmowane działania charytatywne, niesienie pomocy i troska o drugiego człowieka to bez wątpienia przykład współczesnego patriotyzmu.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Powstańcy Warszawscy, członkowie Kapituły Nagrody i Komitetu Honorowego kampanii, przedstawiciele partnerów, rządu, instytucji, firm i ambasadorzy projektu.

Podczas uroczystości nastąpiło również symboliczne przekazanie Powstańcom Warszawskim kartek od dzieci, młodzieży ze szpitali.

Warto przypomnieć, że w 2020 roku srebrny BohaterON 2020 otrzymała także Barbara Górczewska nauczycielki historii ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku.

IZABELLA CZERNECKA – osoba laureatki 

Nominacja za koordynację działań lokalnych na rzecz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Organizacja pomocy rzeczowej, prawnej, medycznej i reagowanie na bieżące potrzeby wschodnich sąsiadów. Inicjowanie wielu lokalnych akcji wspierających dzieci chore oraz będące w trudnej sytuacji materialnej. Rozbudzanie w uczniach zainteresowania historią lokalną.

Nauczycielka w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku. Doświadczona pedagog, która aktywnie angażuje się w życie placówki i środowiska lokalnego. Od 26 lutego 2022 r. zaangażowana w całą logistykę pozyskiwania i przekazywania darów rzeczowych ofiarom wojny na Ukrainie. Z ramienia Urzędu Miasta Brzeska została mianowana koordynatorem ds. pomocy Ukrainie. W budynku PSP nr 3 utworzyła Gminny Magazyn Pomocy Ukraińcom. Organizowała pomoc prawną, medyczną, wpierała kobiety z Ukrainy w poszukiwaniu pracy. Odpowiadała na aktualne potrzeby ofiar wojny z Rosją. Za pomocą mediów społecznościowych informowała lokalną społeczność na temat bieżącego zapotrzebowania.

Izabella Czernecka aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, zapewnia pomoc i opiekę dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej, pochodzących z rodzin ubogich lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Swoją postawą i pracowitością daje przykład młodym ludziom, którzy przez to chętnie wspierają działania charytatywne jako wolontariusze. Dba o krzewienie patriotyzmu wśród uczniów biorąc udział w licznych projektach historycznych. Rozbudza u najmłodszych zainteresowanie lokalną historią poprzez regularne odwiedzanie miejsc pamięci i zabytków w Brzesku.

Foto: archiwum prywatne Izabelli CzerneckiejBohaterON / IB

Galeria zdjęć

Podobne artykuły

Back to top button