ADV
Wiadomości

Jadowniki. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” / zdjęcia

Mimo, że nie odbyła się piąta edycja biegu „Wilczym Tropem” sołtys Jadownik, a zarazem radny miejski Jarosław Sorys przy współpracy rady sołeckiej, harcerzy Szczepu Czarnego oraz lokalnych stowarzyszeń i sponsorów m.in. firm Profil i Granit podjęli się trudu organizacji wydarzenia, które upamiętniło Żołnierzy Wyklętych. Najpierw podczas plenerowej części uroczystości o godzinie 17-tej, na skwerze Rtm. Witolda Pileckiego, pod obeliskiem upamiętniającym bohaterstwo mieszkańców Jadownik podczas niemieckiej okupacji i powojennego sowieckiego terroru, przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Następnie w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Jadownikach w domu ludowym odbyła się uroczysta wieczornica. W programie był występ słowno-muzyczny dzieci i młodzieży z PSP nr 2 z Jadownik, przygotowany przez panią Elżbietę Szydłowską oraz pokaz filmu Wyklęty” w reżyserii Konrada Łęckiego. Młodzież szkolna, harcerze i wszyscy pomagający w organizacji uroczystości zostali nagrodzeni słodyczami oraz książkami zakupionymi przez radnego Sorysa i radę sołecką.

W uroczystościach w Jadownikach wzięli licznie udział mieszkańcy sołectwa, burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka, radni miejscy, powiatowi i wojewódzcy, wicestarosta Maciej Podobiński, wójt gminy Gnojnik Sławomir Paterek, przedstawicielka biura poseł Józefy Szczurek-Żelazko Elżbieta Adamska, reprezentująca NSZZ Solidarność Urszula Majmurek, partii politycznych i stowarzyszeń, a także zaprzyjaźnione Koło Seniora z Lewniowej.

IB /Jadownik

Fot. Maciej Mazur

Podobne artykuły

Back to top button