ADV
Wiadomości

Jak funkcjonują klasy I-III w szkołach podstawowych w Powiecie Brzeskim?

Od 25 maja 2020 r. rząd przywrócił zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Od poniedziałku w szkołach podstawowych jest możliwość organizowania zajęcia stacjonarnych, a jednocześnie nadal organizowana jest nauka zdalna.

Zainteresowanie powrotem dzieci do szkoły ze strony rodziców jest bardzo różne, niemniej w szkołach raczej nie ma tłumów. Część gmin, również w Powiecie Brzeskim nie uruchomiła takich zajęć – głównie ze względu na zerowe, lub niewielkie zainteresowanie ze strony rodziców.

Przypomnijmy – w związku z epidemią koronawirusa od 12 marca w szkołach nie odbywają się zajęcia stacjonarne. Od 25 marca szkoły mają obowiązek prowadzenia nauczania zdalnie. Przedszkola i żłobki, które zostały w analogiczny sposób zamknięte w marcu od 6 maja mogą być otwarte. Decyzje podejmują organy prowadzące, muszą przy tym stosować się do wytycznych resortów edukacji, zdrowa i GIS.

Jak informuje resort edukacji, zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić powinni nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele.

Od 1 czerwca uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji rodziców i dzieci poinformuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę także sytuację epidemiczną na terenie jego gminy.

A jak przedstawia się sytuacja w zakresie przywrócenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie gmin wchodzących w skład Powiatu Brzeskiego?

Gmina Brzesko

Szkoły w Gminie Brzesko przygotowane są do przyjęcia dzieci zgodnie z Rozporządzeniem MEN oraz z wytycznymi GIS. Opracowano i wdrożono procedury, zapoznano pracowników z wymogami oraz poinformowano o nich rodziców.

Szkoły zostały zaopatrzone w środki sanitarne i ochrony osobistej pracowników, a także przygotowano i wyposażono izolatoria. Dokonano dezynfekcji sprzętu, sal lekcyjnych, szatni korytarzy.

1. Wprowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III oraz zajęcia świetlicowe:

– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku zgłoszono – 2 uczniów,
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku – zgłoszono 4 uczniów,
– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – zgłoszono 5 uczniów,
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Buczu – brak zgłoszeń,
– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach – brak zgłoszeń,
– Zespół Szkolno –Przedszkolny w Jadownikach – zgłoszono 4 uczniów,
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu – zgłoszono 33 uczniów,
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach – zgłoszono 2 uczniów,
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Okocimiu – brak zgłoszeń,
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej – brak zgłoszeń,
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Sterkowcu – zgłoszono 2 uczniów,
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczepanowie – zgłoszono 6 uczniów,
– Szkoła Muzyczna w Brzesku – dostępne konsultacje dla uczniów,

2. Wprowadzono konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty dla uczniów klas VIII od dnia 25 maja 2020 r.: dostępne we wszystkich szkołach Gminy Brzesko

3. W szkołach wprowadzono możliwość korzystania z bibliotek szkolnych oraz wprowadzono możliwość konsultacji z pedagogiem i psychologiem szkolnym dla wszystkich uczniów oraz doradcą zawodowym w zakresie wsparcia uczniów klas VIII.

Gmina Borzęcin

W związku z niskim zainteresowaniem rodziców przywróceniem funkcjonowania przedszkoli w gminie Borzęcin wynikającym z rozeznania zapotrzebowania przeprowadzonego przez Dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych podjęto decyzję by działalność przedszkoli do dnia 7 czerwca 2020 r. nie zostanie wznowiona. Nie zostaną również uruchomione zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w klasach I-III.

W poszczególnych zespołach zapotrzebowania na opiekę przedszkolną na dzień 20.05.2020 r. wynosiło:
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym – 6 dzieci,
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy – 1 dzieci,
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym – 0 dzieci,
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyborowie – 0 dzieci.

 

IB / MEN / borzecin.pl / brzesko.pl

Podobne artykuły

Back to top button