Wiadomości

Jesienne prace drogowe

Zakończył się pierwszy etap wymiany tablic z nazwami ulic w gminie Brzesko. Kosztem 28 tysięcy złotych wymieniono 28 takich znaków. Nowe tablice zyskały inną, niż poprzednie, szatę graficzną. Na każdej z nich widnieją herb miasta oraz napis „Gmina Brzesko”. Wymiana będzie kontynuowana w przyszłym roku.

Tymczasem brzeski samorząd wykorzystuje sprzyjającą tej jesieni pogodę i w poczynił krótkim czasie poczynił szereg inwestycji mających istotny wpływ na poprawę stanu gminnych dróg oraz infrastruktury towarzyszącej osiedlom i wiejskiej zabudowie. Oto tylko niektóre z wykonanych ostatnio prac.

Ulica Kościuszki

Znacznie poprawiła się infrastruktura towarzysząca tzw. „starym blokom” przy ulicy Kościuszki w Brzesku (naprzeciw byłego kina „Bałtyk”). Kosztem 72 tysięcy złotych (przy udziale Wspólnot Mieszkaniowych zainteresowanych tą przebudową) wybudowane zostały nowe chodniki przystosowane do parkowania samochodów. Urządzony został placyk parkingowy, o większej – niż dotychczas – powierzchni, dzięki przeniesieniu w inne miejsce śmietnika. Na chodnikach ułożona została nowa kostka brukowa, a na jezdni nowa nakładka asfaltowa. Inwestycja ma istotny wpływ na poprawę standardu życia mieszkańców tych bloków, zmienił się też pozytywnie wizerunek osiedla.

Osiedle Jagiełły

Trwa przebudowa układu komunikacyjnego pomiędzy blokami nr 1 i nr 2 na osiedlu Jagiełły w Brzesku. Inwestycja prowadzona jest we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Gmina Brzesko realizuje budowę parkingu wraz z przebudową systemu ulicznego oświetlenia. Koszt tych prac wynieść ma około 135 tysięcy złotych. Spółdzielnia wykonuje budowę nowego chodnika. Całość prac będzie zakończona w najbliższych dniach.

Ulica Nowa

Wyrównanie i poprawa ukształtowania terenu, to główny cel prac ziemnych zleconych przez Urząd Miejski, a prowadzonych przy ulicy Nowej.
W perspektywie na tak przygotowanej działce mógłby powstać samochodowy parking, miejsce to może zostać też zagospodarowane w dowolny sposób, zgodny z przepisami prawa budowlanego. Aktualnie trwa mulczowanie zakrzaczonego terenu, nierówności uzupełniane są gruzem i ziemią pochodzącymi z innych realizowanych przez gminę inwestycji. Prace prowadzące do znaczącej poprawy estetyki otoczenia bloków przy Nowej powoli zmierzają do końca.

Czerwona Droga

Zaledwie kilka dni trwały prace na Czerwonej Drodze w Okocimiu realizowane wspólnie przez Urząd Miejski i Nadleśnictwo Brzesko. Była to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 roku, a polegało na położeniu nowej nakładki asfaltowej na odcinku o długości 120 metrów. Znacznie poprawił się komfort jazdy poruszających się tym szlakiem kierowców przewożących drewno z pobliskiego lasu, a tym samym zniknęły wywoływane przez ciężkie samochody uciążliwości odczuwane przez mieszkańców znajdujących się przy drodze. posesji

Jasień – Wiśniowa

Około 20 tysięcy złotych wyniósł koszt prowadzonych na ulicy Wiśniowej w Jasieniu prac, których efektem jest nowa asfaltowa nawierzchnia na odcinku o długości 50 metrów. Jest to pierwszy etap inwestycji, o której realizację wnioskowali mieszkańcy.
W przyszłym roku prace będą kontynuowane – przebudowie zostanie poddany odcinek biegnący niecką znajdującego się tutaj wąwozu.

IB

 

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast