ADV
Wiadomości

Już wkrótce finał prac przy budowie chodnika w Woli Debińskiej

Trwają prace przy budowie chodnika o długości ponad 330 metrów w Woli Dębińskiej. Ze względu na duże natężenie ruchu, w tym umiejscowienie przedszkola w pobliżu tego terenu, inwestycja miała istotny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców.

Galeria zdjęć <==

Zakres prac obejmuje m.in.:

  • wykonanie kanalizacji deszczowej,
  • osadzenie krawężników od strony pasa zieleni,
  • położenie kostki na chodniku,
  • zamontowanie kratek odprowadzających wody opadowe,
  • wykonanie dwóch przejść dla pieszych, w tym wyniesione przejście dla pieszych,
  • montaż solarnych latarni ulicznych przy przejściu,
  • wykonanie fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku w rejonie przejścia dla pieszych.
    oznakowanie poziome i pionowe

Zakończenie budowy chodnika planowane jest na sierpień bieżącego roku. Koszt realizacji zadania opiewa na kwotę ponad 740 000 zł., przy dofinansowaniu prawie 585 000 zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button