ADV
Wiadomości

Kadencja Sołtysów i Rad Sołeckich – dobiega końca

Kadencja obecnych Sołtysów i członków Rad Sołeckich przypadająca na lata 2019 – 2024 dobiega końca. W najbliższym czasie swoich przedstawicieli, na kadencję 2024-2029, mieszkańcy poszczególnych sołectw wybierać będą podczas najbliższych zebrań wiejskich zwołanych specjalnie w tym celu.

Zarówno sołtysi jak i członkowie Rad Sołeckich wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Kandydatów na sołtysów i członków Rad Sołeckich zgłasza się bezpośrednio na zebraniach.

Najbliższe zebrania, jeszcze w kwietniu, odbędą się w:

Lp. Sołectwo Termin zebrania Godzina Miejsce zebrania
1. Biadoliny Szlacheckie 23.04.2024 wtorek 18:00 Wiejski Dom Ludowy w Biadolinach Szlacheckich
2. Niedźwiedza 24.04.2024 środa 18:00 Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiedzy
3. Łysa Góra 26.04.2024 piątek 18:00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze
4. Jaworsko 30.04.2024 wtorek 18:00 Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworsku

Terminy kolejnych zebrań wiejskich będą publikowane na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zapraszamy mieszkańców z danych sołectw do wzięcia udziału w zebraniach organizowanych w poszczególnych miejscowościach.

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button