Nie przegap
Strona główna » Tag: sołtys

Archiwum tagów: sołtys

Bochnia. Spotkanie ze stowarzyszeniem sołtysów

Starosta Bocheński Adam Korta oraz Wicestarosta Ryszard Drożdżak spotkali się z nowym zarządem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów i Członków Rad Sołeckich Ziemi Bocheńskiej. Organizacja skupia ponad 150 osób, które są obecnymi lub byłymi sołtysami i aktywnie działają na rzesz swoich sołectw. W skład nowego zarządu weszli Krystyna Pałkowska – Prezes, Stanisław Kufta, Tadeusz Kozioł, Jan Aksamit oraz Tadeusz Goryl. Spotkanie dotyczyło ...

Czytaj więcej »

Sołtysi i Radni Rad Sołectw Gminy Borzęcin na kadencję 2019-2024 rozpoczęli swoją pracę

29 kwietnia 2019 r. w Sali Domu Ludowego w Borzęcinie odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń wybranym w Wyborach Sołeckich w Gminie Borzęcin Sołtysom i Radnym Sołeckim. Spotkanie było okazją do złożenia gratulacji oraz życzeń efektywnej pracy na rzecz poszczególnych sołectw. Wójt Gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak zwracając się do zebranych podkreślił istotną rolę, jaką od wielu lat pełnią samorządy sołeckie deklarując ...

Czytaj więcej »

Borzęcin / Wybory sołeckie już w najbliższą niedzielę

Na 7 kwietnia 2019 r. zarządzone zostały wybory sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach: Borzęcin Górny, Borzęcin Dolny, Bielcza, Przyborów, Łęki, Jagniówka i Waryś gminy Borzęcin.  Lokale wyborcze, w dniu wyborów będą czynne w godzinach 8.00 – 18.00. Wybór sołtysów i rady sołeckich w gminie Borzęcin odbywa się po raz czwarty w drodze wyborów tajnych, bezpośrednich, spośród nieograniczonej liczby ...

Czytaj więcej »

Brzesko / Wybory sołtysów i rad sołeckich już w najbliższą niedzielę 7 kwietnia

Już w najbliższa niedzielę 7 kwietnia 2019 r. na terenie Gminy Brzesko odbędą się wybory na sołtysów i członków rad sołeckich. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 8.00 – 16.00. W miejscowościach w których liczba kandydatów zarówno na sołtysa (minimum 1 kandydat), jak i do rady sołeckiej (limit to 5-9 osób) mieści się w limicie przewidzianym w statucie – wybory ...

Czytaj więcej »

Podziękowania dla sołtysów

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brzesku, która odbyła się 27 marca burmistrz Tomasz Latocha, przewodnicząca rady Maria Kądziołka i radni złożyli podziękowania sołtysom, którzy nie będą ubiegać się o reelekcję. Urząd złożyli – Zofia Słonina ze Sterkowca, Dorota Zydroń z Okocimia, Stanisław Milewski z Bucza, Leszek Klimek z Jasienia i Marian Czarnik z Wokowic. Burmistrz i przewodnicząca wręczyli im ...

Czytaj więcej »

Brzesko / Kandydaci na sołtysów i członków Rad Sołeckich już zarejestrowani

W czwartek 14 marca 2019 o godz. 14.00 minął termin zgłaszania dokumentów przez osoby chętne do pełnienia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej w sołectwach na terenie Gminy Brzesko. Kolejny etap – to wybory na sołtysów i członków rad sołeckich – odbędą się one 7 kwietnia 2019 r. w lokalach wyborczych w godzinach 8.00 – 16.00. W wielu przypadkach możemy ...

Czytaj więcej »

Szczurowa / Wybiorą nowych sołtysów

Już w najbliższy weekend w Gminie Szczurowa rozpocznie się cykl zebrań sołeckich podczas których mieszkańcy wybiorą swoich przedstawicieli do Rad Sołeckich oraz Sołtysów. Wybranych zostanie aż 21 sołtysów! Z uwagi na to że rozpoczęła się nowa kadencja samorządowa oraz w związku z zapisami w statutach gminy i sołectw należy przeprowadzić wybory na sołtysów i do rad sołeckich. Prawo uczestnictwa i ...

Czytaj więcej »

Brzesko / Wybory sołtysów i rad sołeckich na nowych zasadach – ostatni moment dla kandydatów

Już za niespełna miesiąc – w niedzielę 7 kwietnia 2019 r. w sołectwach Gminy Brzesko odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich na nową – 5 letnią kadencję. Tegoroczne wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej po raz pierwszy odbędą się na nowych zasadach, określonych w zmienionych w ubiegłym roku statutach sołectw gminy Brzesko. Osoby chętne do pełnienia funkcji sołtysa lub ...

Czytaj więcej »

Nowi sołtysi w gminie Iwkowa

W dniach od 2 do 17 lutego 2019 r. w poszczególnych sołectwach Gminy Iwkowa miały miejsce zebrania wiejskie dotyczące wyboru sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2019 – 2024. Spośród siedmiu sołectw jedynie w Wojakowej nie udało się wybrać nowego sołtysa, dlatego wybory w tej miejscowości zostaną powtórzone. Wybory na sołtysów i do rad sołeckich nie mają medialnej oprawy ani ...

Czytaj więcej »

Sołtys Lipnicy Murowanej jednym z najlepszych sołtysów w Małopolsce

Są sprawnymi organizatorami i dobrymi gospodarzami. Angażują się w życie swoich sołectw, inicjując pomysły i realizując projekty, które nie tylko zyskują aprobatę mieszkańców, ale też motywują ich do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego. Mowa o sołtysach – liderach z krwi i kości. Ten zaszczytny tytuł Najlepszego Sołtysa Małopolski 2017 otrzymał Józef Franczyk – włodarz Melsztyna (gmina Zakliczyn), doceniając jego ...

Czytaj więcej »

Szukamy najlepszego sołtysa w Małopolsce

Ciekawe projekty, dobra współpraca z mieszkańcami i samorządem gminnym, konkretne osiągnięcia – to wyznaczniki, jakie musi spełniać osoba, która zdobędzie tytuł najlepszego sołtysa województwa małopolskiego AD 2017. Do 10 lipca można zgłaszać kandydatów do konkursu. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem marszałka województwa Jacka Krupy. Jeszcze przez nieco ponad dwa tygodnie można zgłaszać kandydatów, którzy powalczą o miano najlepszego sołtysa województwa małopolskiego AD 2017. ...

Czytaj więcej »

O roli sołtysów na 4 Europejskim Kongresie Samorządów

W dniach 26 i 27 kwietnia w Krakowie w Centrum Kongresowym odbył się 4 Europejski Kongres Samorządów. Kongres to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu z całej Europy, wzorowany na Forum Ekonomicznym w Krynicy, które jest określane jako polskie Davos. Mając na uwadze misję Kongresu – budowanie korzystnej atmosfery i ...

Czytaj więcej »

Marek Maklas nowym sołtysem Jagniówki

W Jagniówce (gmina Borzęcin) odbyły się wyboru uzupełniające na sołtysa wsi. W wyborach wystartowało troje kandydatów. Ze 175 osób uprawnionych do głosowania mieszkańców w wyborach uczestniczyło 87 osób, co stanowi prawie 50%. Największe poparcie zdobył Marek Maklas – 51 głosów, na Józefa Jarosza swój głos oddało 25 osób, a na Jadwigę Burzawa 10 osób. Nowemu sołtysowi praca na rzecz mieszkańców ...

Czytaj więcej »

Edukacyjny podwieczorek z sołtysami. Bilans Kariery dla sołtysa i mieszkańców

Ponad 50 sołtysów z powiatu brzeskiego, bocheńskiego, proszowickiego i tarnowskiego spotkało się podczas „Edukacyjnego podwieczorku z sołtysami”, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wspólnie z Małopolskim Stowarzyszeniem Sołtysów. Spotkanie odbyło się w Brzesku, 17 listopada. Podczas wydarzenia prezentowane były informacje o Bilansie Kariery – usłudze doradczej pozwalającej na podsumowanie swojego dorobku: doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz odbytych kursów i szkoleń, ...

Czytaj więcej »