ADV
Wiadomości

Jaworsko wybrało swoich przedstawicieli na kadencje 2024-2029

30 kwietnia 2024 r. w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworsku odbyło się zebranie wiejskie zwołane w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję 2024-2029.

Galeria zdjęć <==

Zebranie prowadziła Monika Franczyk – mieszkanka sołectwa Jaworsko oraz Radna Gminy Dębno, która przywitała wszystkich mieszkańców i przybyłych gości: Jacka Szklarza – Zastępcę Wójta Gminy Dębno.

W zebraniu wzięło udział 99 mieszkańców, co stanowi ok. 18,82% wyborców uprawnionych do głosowania i jest to najwyższa, jak do tej pory frekwencja na spotkaniach w sołectwach, które odbyły się do tej pory. Ponadto warto podkreślić, że przez wzgląd na liczną frekwencję w Jaworsku (jako w pierwszym sołectwie) zebranie rozpoczęło się w pierwszym terminie, gdyż zjawiło się wymagane quorum, tj. co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Do komisji skrutacyjnej, która przeprowadzała głosowanie, spośród zebranych mieszkańców, zostali wybrani: Barbara Jeleń, Andrzej Turek, Damian Rega.

Kandydaci, którzy zostali zgłoszeni na funkcję sołtysa sołectwa Jaworsko, to: Fryderyk Bojdo (dotychczasowy Pan Sołtys, który swoją funkcję pełnił już ponad 15 lat) oraz Edyta Kot.

Decyzją mieszkańców rolę Sołtysa wsi będzie pełnić ponownie Fryderyk Bojdo, który uzyskał 83 głosy poparcia. Kontrkandydatka Edyta Kot otrzymała 16 głosów.

Na zebraniu wiejskim podjęta została również decyzja, że w Radzie Sołeckiej w kadencji 2024-2029 ilość członków będzie wynosić 7 osób. W trakcie wyborów do pomocniczego organu wspomagającego działalność Sołtysa, tj. do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Marecik Maksymilian, Dudowicz Zbigniew, Górski Andrzej, Pakocki Rafał, Kapusta Sabina, Zborowska Agnieszka, Jewuła Małgorzata.

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button