ADV
Materiały sponsorowaneWiadomości

Aktywność sportowa pod nadzorem specjalistów

Praca przy komputerze i pogarszająca się dieta sprawiają, że coraz częściej narzekamy na zdrowie. Ćwiczenia na siłowni, bieganie czy jazda na rowerze to dla wielu ludzi sposób na lepsze samopoczucie. Korzyści związane z uprawianiem sportu o umiarkowanej intensywności są kluczowe dla zachowania zdrowia. Aby nasza aktywność była bezpieczna warto skorzystać z medycyny sportowej, która przestała być dziedziną zarezerwowaną dla wyczynowców. Ze świadczeń Poradni Medycyny Sportowej, także refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, można skorzystać w Centrum Zdrowia Tuchów – telefon 14 65 35 2925.

Opieka lekarza sportowego może być istotna na każdym etapie przygody ze sportem. Badania wstępne, polegające na kwalifikacji sportowej, pozwalają na określenie preferowanej dyscypliny i wykluczenia istotnych przeciwwskazań zdrowotnych. Badania kontrolne pozwalają określić wpływ uprawianej dyscypliny na zdrowie. Umożliwia to optymalizację prozdrowotnych skutków ćwiczeń i zapobieganie kontuzjom.

Badaniami muszą być objęci wszyscy sportowcy, którzy chcą rozpocząć oraz kontynuować treningi w sporcie kwalifikowanym. Chodzi o formy aktywności związane z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. Obowiązek odbycia badań sportowo-lekarskich dotyczy też trenerów, instruktorów oraz sędziów poszczególnych dyscyplin sportowych. Badania powinny być wykonywane cyklicznie przed podjęciem treningów, a także po dłuższej chorobie czy kontuzji.

Warunkiem przeprowadzenia badań sportowo-lekarskich jest: dostarczenie skierowania od lekarza rodzinnego. Skierowanie wymagane jest tylko raz przy pierwszej wizycie dla dzieci i młodzieży do 23. roku życia.

Zawodnicy między 21. a 23. rokiem życia, którzy chcą skorzystać z wizyty finansowanej przez NFZ muszą przedstawić zaświadczenie o przynależności do klubu wraz z NIP oraz pieczątką trenera. Po ukończeniu 23. roku życia badania sportowo-lekarskie są odpłatnie .

Konsultację neurologiczną (w przypadku osób, które zamierzają uprawiać sporty walki) i badania spirometryczne (płetwonurkowie) przeprowadza się co dwa lata lub co rok. Jeśli jednak wymaga tego stan zdrowia, a zawodnicy doznali urazów  badania są przeprowadzane częściej w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

Przed wizytą u lekarza w godzinach od 14:30  do 16:00 pielęgniarka przeprowadza badania antropomorficzne, zakłada dodatkową dokumentację medyczną i sprawdza kompletność badań wymaganych dla danej dyscypliny.

Konsultacje w Poradni Medycyny Sportowej Centrum Zdrowia Tuchów przeprowadzane są przez pielęgniarki w poniedziałki w godzinach od 11:00 do 13:00 oraz we wtorki w godzinach od 11:00 do 15:00.  Istnieje możliwość umawiana grup sportowców po wcześniejszym  uzgodnieniu telefonicznym.

IB

Podobne artykuły

Back to top button