ADV
Wiadomości
Trending

Dębno wybrało swoich przedstawicieli na kadencję 2024-2029

14 czerwca 2024 r. w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębnie odbyło się zebranie wiejskie zwołane w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję 2024-2029.

Galeria zdjęć <==

Zebranie prowadził Grzegorz Gurgul – mieszkaniec sołectwa Dębno oraz Radny Rady Gminy Dębno, który przywitał wszystkich mieszkańców i przybyłych gości: Wiesława Kozłowskiego – Wójta Gminy Dębno, Andrzeja Bacę – Radnego Rady Gminy Dębno, Jacka Frankowskiego – członka Zarządu Powiatu Brzeskiego, Łukasza Przybyło – Dyrektora Dębińskiego Centrum Kultury w Jastwi.

W zebraniu wzięło udział 74 mieszkańców, co stanowi ok. 5,18 % wyborców uprawnionych do głosowania. Do komisji skrutacyjnej, która przeprowadzała głosowanie, spośród zebranych mieszkańców, zostali wybrani: Frankowski Jacek, Przeklasa Marta, Rosegnal Monika.

Kandydaci, którzy zostali zgłoszeni na funkcję sołtysa sołectwa Dębno, to: Paweł Biliński (dotychczasowy Pan Sołtys, który swoją funkcję pełnił od 12.04.2015 r.) oraz Maksymilian Imioło.

Decyzją mieszkańców rolę Sołtysa wsi będzie pełnić ponownie Paweł Biliński, który uzyskał 41 głosów poparcia. Kontrkandydat, Maksymilian Imioło otrzymał 33 głosy.

Na zebraniu wiejskim podjęta została również decyzja, że w Radzie Sołeckiej w kadencji 2024-2029 ilość członków będzie wynosić 7 osób. W trakcie wyborów do pomocniczego organu wspomagającego działalność Sołtysa, tj. do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Gagatek Piotr, Gawryś Grzegorz, Jedlecka Barbara, Nieć Anna, Nieć Mirosław, Połeć Karolina, Wójtowicz Ryszard.

Gmina Dębno

blank

Podobne artykuły

Sprawdź również
Close
Back to top button