ADV
Wiadomości
Trending

Kampania społeczna No promil-no problem w Szkole Podstawowej w Uściu Solnym

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Uściu Solnym po raz kolejny uczestniczą w kampanii społecznej „No promil-No problem”, której inicjatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” w Wieliczce. Celem podejmowanych w ramach kampanii działań jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmianę nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców tak, aby pasażerowie byli gotowi do powstrzymania od prowadzenia pijanego kierowcy.

W ramach XIV już edycji tego przedsięwzięcia w szkole powstała gazetka informująca o jego celach i założeniach oraz ukazująca fakty i mity dotyczące prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu.

Kolejne działania polegały na przeprowadzeniu zajęć profilaktycznych, podczas których uczniowie klas VI-VIII uczestniczyli w grze terenowej. Celem grup uczestniczących w zabawie nie była rywalizacja, ale współpraca tak, aby jak najsprawniej wykonać zadania i wspólnie zakończyć grę. Każda z grup miała do odnalezienia trzy punkty i do zrobienia trzy zadania. Zadaniem czwartym finałowym było odszukanie właściwych puzzli, które razem tworzyły hasło tegorocznej edycji: „Prawdziwa odwaga lubi bezpromilowe klimaty”. Po zakończeniu wszystkich zadań uczniowie wspólnie dochodzili do wniosków, iż prawdziwie odważny człowiek potrafi stanąć w obronie słabszego, przyznać się do błędu i bronić ważnych dla siebie spraw, ryzykując ośmieszeniem, a nawet życiem. Na koniec zajęć uczniowie otrzymali materiały promujące kampanię oraz drobny słodki poczęstunek.

Cele kampanii realizowane były także poprzez organizację konkursu plastyczno-literackiego pod hasłem „Prawdziwa odwaga lubi bezpromilowe klimaty”. Uczniowie mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną lub napisać pracę literacką zgodną z hasłem konkursowym. Uczestnicy obu form wykazali się dużą pomysłowością i oryginalnością. Powołane Jury wyłoniło zwycięzców w każdej z kategorii i przyznało wszystkim uczestnikom konkursu atrakcyjne nagrody ufundowane przez Urząd Gminy Szczurowa. Najlepsze prace zostały odesłane do Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” w Wieliczce.

Kolejnym działaniem w ramach kampanii będzie przeprowadzenie bezpromilowych warsztatów profilaktycznych w klasach IV i V.

Galeria zdjęć <==


Urszula Mądrzyk

Podobne artykuły

Back to top button