ADV
Religia

Kapliczka św. Nepomucena w Łysej Górze odzyska dawny blask

Remont konserwatorski kapliczki św. Nepomucena w Łysej Górze został objęty pomocą finansową z budżetu województwa małopolskiego w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski_2022”.

Kwota przyznanego dofinansowania na mocy uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego wynosi 14.000,00 zł.

Kapliczka domkowa św. Nepomucena została ufundowana przez Szymona Batko w latach 60-tych XIX wieku. Wzniesiona pierwotnie prawdopodobnie w drewnie w podzięce za uratowanie topiącego się syna, została przebudowa w poł. XX wieku, kiedy to przybrała obecną formę. Z pierwotnego wyglądu zachowała się kamienna, polichromowana figura św. Jana Nepomucena z 1860 roku znajdująca się we wnętrzu kapliczki i drewniana figura św. Szymona z końca XVIII w. we wnęce nad wejściem, która prawdopodobnie wcześniej została przeniesiona z innej kapliczki czy kościoła. Kapliczka od czasu powstania nigdy nie była poddawana profesjonalnym pracom konserwatorskim, co w głównej mierze przedkłada się dziś na zły stan jej zachowania. Drewniana figura św. Szymona na przestrzeni czasu popękała, farba na jej powierzchni łuszczy się, natomiast estetykę kamiennej figury św. Jana Nepomucena zakłócają drobne ubytki i kilka warstw farby olejnej.

Priorytetowym celem realizacji zadania jest zachowanie i ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz religijnego od całkowitej destrukcji poprzez powstrzymanie głównych czynników niszczących, wilgoci i jej skutków, które degradują obiekt i trwale uszkadzają jego substancję. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do przywrócenia kapliczce oraz figurom świętych walorów estetycznych, a tym samym podniesie ich atrakcyjność kulturową, artystyczną oraz wizualną.

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button