ADV
Wiadomości

Kolejna dotacja dla Gminy Dębno – w planach dwie nowe inwestycje!

Pierwsza edycja naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – rozstrzygnięta. W ramach tej edycji Gmina Dębno otrzymała środki finansowe w kwocie łącznej 9 575 900,00 zł na realizację dwóch zadań:

– Budowa kanalizacji sanitarnej – Etap I – Rozbudowa oczyszczalni w Maszkienicach wraz z częścią kanalizacji w kierunku Biadolin Szlacheckich – wartość dofinansowania: 4 920 900,00 zł.

– Budowa obiektu mostowego w miejscowości Wola Dębińska wraz z modernizacją drogi w kierunku Wola Dębińska – Zielona 4 655 000,00 zł.

– Cieszymy się, że otrzymaliśmy kolejną dotację na realizację dwóch kolejnych ważnych zadań. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji do wody i gleby oraz dotrzymania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym. Realizacja inwestycji będzie również pozytywna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Gminy i związanego z tym rozwoju rynku pracy. Budowa mostu z kolei jest inwestycją wyczekiwaną przez mieszkańców Gminy Dębno – tłumaczy Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Kolejnym zadaniem jest „Budowa obiektu mostowego w miejscowości Wola Dębińska wraz z modernizacją drogi w kierunku Wola Dębińska – Zielona” o wartości 4 655 000,00 zł.

– Zadanie obejmujące przebudowę mostu wraz z remontem przyległej do niego drogi umożliwi ponowne przywrócenie ruchu drogowego przez most, który będzie stanowił połączenie ze strefą przemysłową, budowanym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Zakładem Usług Komunalnych, Urzędem Gminy Dębno, szkołą, przedszkolem, a także z drogą powiatową – dodaje włodarz.

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button