ADV
Wiadomości
Trending

Kolejne drogi gminne w Gminie Szczurowa po remoncie / zdjęcia

Blisko 640 tysięcy złotych kosztował remont dwóch dróg gminnych w sołectwach Górka i Rudy-Rysie. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu i środkom własnym wyremontowano dwie drogi o łącznej długości ponad 1,4 km.

W grudniu Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal, w towarzystwie Radnych Rady Gminy Tomasza Dobosza i Zbigniewa Szczeciny, podpisał umowę na remonty dróg gminnych w Górce i Rudy-Rysiu. Łączna wartość inwestycji to blisko 640 tysięcy złotych, w tym 400 tysięcy złotych dofinansowania.

W ramach zadania położono nawierzchnię asfaltową, utwardzono pobocza kruszywem łamanym, oczyszczono rowy i przepusty, zamontowano progi zwalniające.

Wykonawcą inwestycji była firma BUD-DRÓG.

Galeria zdjęć <==

UG Szczurowa

Podobne artykuły

Back to top button