ADV
blank
Materiały sponsorowaneWiadomości

Kolejne działki budowlane pod zabudowę mieszkaniową w gminie Borzęcin na sprzedaż

Wójt Gminy Borzęcin informuje, że zostały ogłoszone kolejne przetargi na sprzedaż działek z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Łęki i Borzęcin.

Przetargi w dniu 30 listopada 2020 r. – podgląd działek w geoportalu dostępny tutaj

 • godz. 8:30 – działka nr 6903/1 o powierzchni 0,1142 ha, cena wywoławcza – 28 500,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości 2 850,00 złotych należy wpłacić do 26 listopada br.
 • godz. 8:45 – działka nr 6903/2 o powierzchni 0,1035 ha, cena wywoławcza – 23 800,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 2 380,00 złotych należy wpłacić do 26 listopada br.
 • godz. 9:00 – działka nr 6903/3 o powierzchni 0,0977 ha, cena wywoławcza – 22 500,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 2 250,00 złotych należy wpłacić do 26 listopada br.
 • godz. 9:15 działka nr 6903/4 o powierzchni 0,1022 ha, cena wywoławcza – 23 500,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 2 350,00 złotych należy wpłacić do 26 listopada br.
 • godz. 9:30 – działka nr 6903/5 o powierzchni 0,1113 ha, cena wywoławcza – 25 600,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 2 560,00 złotych należy wpłacić do 26 listopada br.

Przedmiotowe działki powstały w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 6903. Mają kształty regularne zbliżone do prostokątów i trapezów o powierzchni w przedziale od 997 m2 do 1142 m2. Zlokalizowane są we wschodniej części miejscowości Borzęcin na tzw. osiedlu „Działki” – za aktualną zabudową w stronę Czarnawy, w odległości około 1,5 km od centrum wsi i około 18 km od centrum Brzeska. Dla terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r., z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną – jednorodzinną.

W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej, gazowej i wodociągowej.

 • godz. 10:30 – działka nr 6903/7 o powierzchni 0,1202 ha, cena wywoławcza – 30 000,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 3 000,00 złotych należy wpłacić do 26 listopada br.
 • godz. 10:45 działka nr 6903/8 o powierzchni 0,1066 ha, cena wywoławcza – 24 500,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 2 450,00 złotych należy wpłacić do 26 listopada br.
 • godz. 11:00 – działka nr 6903/9 o powierzchni 0,0990 ha, cena wywoławcza – 22 800,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 2 280,00 złotych należy wpłacić do 26 listopada br.
 • godz. 11:15 działka nr 6903/10 o powierzchni 0,1019 ha, cena wywoławcza – 23 500,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 2 350,00 złotych należy wpłacić do 26 listopada br.
 • godz. 11:30 działka nr 6903/11 o powierzchni 0,1059 ha, cena wywoławcza – 24 500,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 2 450,00 złotych należy wpłacić do 26 listopada br.
 • godz. 11:45 działka nr 6903/12 o powierzchni 0,1204 ha, cena wywoławcza – 30 000,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 3 000,00 złotych należy wpłacić do 26 listopada br.
 • godz. 12:00 działka nr 6903/13 o powierzchni 0,1046 ha, cena wywoławcza – 24 000,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 2 400,00 złotych należy wpłacić do 26 listopada br.
 • godz. 12:15 działka nr 6903/14 o powierzchni 0,1454 ha, cena wywoławcza – 32 000,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 3 200,00 złotych należy wpłacić do 26 listopada br.
 • godz. 12:30 działka nr 6903/15 o powierzchni 0,1496 ha, cena wywoławcza – 33 000,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 3 300,00 złotych należy wpłacić do 26 listopada br.

Przedmiotowe działki powstały w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 6903. Mają kształty regularne zbliżone

do prostokątów i trapezów o powierzchni w przedziale od 990 m2 do 1496 m2. Zlokalizowane są we wschodniej części miejscowości Borzęcin na tzw. osiedlu „Działki” – za aktualną zabudową w stronę Czarnawy, w odległości około 1,5 km od centrum wsi i około 18 km od centrum Brzeska. Dla terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r., z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną – jednorodzinną.

W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej, gazowej i wodociągowej.

Przetargi w dniu 2 grudnia 2020 r. – podgląd działek w geoportalu dostępny tutaj

 • godz. 8:30 – działka nr 6903/17 o powierzchni 0,1212 ha, cena wywoławcza – 30 300,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości 3 030,00 złotych należy wpłacić do 30 listopada br.
 • godz. 8:45 – działka nr 6903/18 o powierzchni 0,1131 ha, cena wywoławcza – 26 000,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 2 600,00 złotych należy wpłacić do 30 listopada br.
 • godz. 9:00 – działka nr 6903/19 o powierzchni 0,1429 ha, cena wywoławcza – 35 700,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 3 570,00 złotych należy wpłacić do 30 listopada br.
 • godz. 9:15 działka nr 6903/20 o powierzchni 0,1816 ha, cena wywoławcza – 40 000,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 4 000,00 złotych należy wpłacić do 30 listopada br.
 • godz. 9:30 – działka nr 6903/22 o powierzchni 0,1308 ha, cena wywoławcza – 32 700,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 3 270,00 złotych należy wpłacić do 30 listopada br.
 • godz. 9:45 – działka nr 6903/23 o powierzchni 0,1159 ha, cena wywoławcza – 26 700,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 2 670,00 złotych należy wpłacić do 30 listopada br.
 • godz. 10:00 – działka nr 6903/24 o powierzchni 0,1194 ha, cena wywoławcza – 27 500,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 2 750,00 złotych należy wpłacić do 30 listopada br.
 • godz. 10:15 – działka nr 6903/25 o powierzchni 0,1369 ha, cena wywoławcza – 34 200,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 3 420,00 złotych należy wpłacić do 30 listopada br.
 • godz. 10:30 – działka nr 6903/26 o powierzchni 0,1151 ha, cena wywoławcza – 26 500,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 2 650,00 złotych należy wpłacić do 30 listopada br.
 • godz. 10:45 – działka nr 6903/27 o powierzchni 0,1680 ha, cena wywoławcza – 37 000,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 3 700,00 złotych należy wpłacić do 30 listopada br.

Przedmiotowe działki powstały w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 6903. Mają kształty regularne zbliżone

do prostokątów i trapezów o powierzchni w przedziale od 1131 m2 do 1816 m2. Zlokalizowane są we wschodniej części miejscowości Borzęcin na tzw. osiedlu „Działki” – za aktualną zabudową w stronę Czarnawy, w odległości około 1,5 km od centrum wsi i około 18 km od centrum Brzeska. Dla terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r., z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną – jednorodzinną.

W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej, gazowej i wodociągowej.

 • godz. 11:00 – działka nr 6903/29 o powierzchni 0,1198 ha, cena wywoławcza – 30 000,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 3 000,00 złotych należy wpłacić do 30 listopada br.
 • godz. 11:15 – działka nr 6903/30 o powierzchni 0,1211 ha, cena wywoławcza – 28 000,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 2 800,00 złotych należy wpłacić do 30 listopada br.
 • godz. 11:30 – działka nr 6903/31 o powierzchni 0,1302 ha, cena wywoławcza – 33 000,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 3 300,00 złotych należy wpłacić do 30 listopada br.

Przedmiotowe działki powstały w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 6903. Mają kształty regularne zbliżone

do prostokątów i trapezów o powierzchni w przedziale od 1131 m2 do 1816 m2. Zlokalizowane są we wschodniej części miejscowości Borzęcin na tzw. osiedlu „Działki” – za aktualną zabudową w stronę Czarnawy, w odległości około 1,5 km od centrum wsi i około 18 km od centrum Brzeska. Dla terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy RPG. 6730.712019 z 30 sierpnia 2019 r., z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną – jednorodzinną.

W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej, gazowej i wodociągowej.

– podgląd działek w geoportalu dostępny tutaj

 • godz. 14:00 – działka nr 5654/54 o powierzchni 0,5655 ha, cena wywoławcza – 121 000,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości 12 100,00 złotych należy wpłacić do 30 listopada br.
 • godz. 14:15 – działka nr 5654/56 o powierzchni 0,3074 ha, cena wywoławcza – 65 800,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości 6 580,00 złotych należy wpłacić do 30 listopada br.

Działka zlokalizowana w zachodniej części miejscowości Borzęcin w obszarze pomiędzy drogą powiatową z Borzęcina do Brzeska oraz z Borzęcina do miejscowości Rudy-Rysie, w odległości około 2 km od centrum wsi i około 16 km od centrum Brzeska, o kształcie podłużnym zbliżonym do prostokąta. Dla nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy, WZ – RPG. 6730.10.2020dnia 23 marca 2020 roku. Rodzaj zabudowy: zabudowa – usługowo-handlowo-produkcyjna – z zapleczem administracyjno-socjalnym. W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej, gazowej i wodociągowej.

Przetargi w dniu 7 grudnia 2020 r. – podgląd działek w geoportalu dostępny tutaj

 • godz. 8:30 – działka nr 1583/5 o powierzchni 0,1250 ha, cena wywoławcza – 32 500,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości 3 250,00 złotych należy wpłacić do 3 grudnia br.
 • godz. 8:45 – działka nr 1583/6 o powierzchni 0,1310 ha, cena wywoławcza – 34 060,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości 3 410,00 złotych należy wpłacić do 3 grudnia br.
 • godz. 9:00 – działka nr 1583/7 o powierzchni 0,1239 ha, cena wywoławcza – 32 214,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości 3 230,00 złotych należy wpłacić do 3 grudnia br.
 • godz. 9:15 – działka nr 1583/8 o powierzchni 0,1203 ha, cena wywoławcza – 31 278,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości 3 130,00 złotych należy wpłacić do 3 grudnia br.
 • godz. 9:30 – działka nr 1583/9 o powierzchni 0,1331 ha, cena wywoławcza – 34 606,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości 3 470,00 złotych należy wpłacić do 3 grudnia br.
 • godz. 9:45 – działka nr 1583/10 o powierzchni 0,1305 ha, cena wywoławcza – 33 930,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości 3 400,00 złotych należy wpłacić do 3 grudnia br.
 • godz. 10:00 – działka nr 1583/12 o powierzchni 0,0732 ha, cena wywoławcza – 19 032,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości 1 910,00 złotych należy wpłacić do 3 grudnia br.
 • godz. 10:15 – działka nr 1583/13 o powierzchni 0,0989 ha, cena wywoławcza – 25 714,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości 2 580,00 złotych należy wpłacić do 3 grudnia br.

Działki zlokalizowane w północno-zachodniej części miejscowości Łęki, przy drodze gminnej z Łęk do Szczepanowa w odległości około 1,0 km od centrum miejscowości Szczepanów, 8 km od centrum Brzeska. Teren objęty decyzją o warunkach zabudowy znak: RPG. 6730.43.2019 z dnia 08.07.2019 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną – jednorodzinna. W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej, gazowej i wodociągowej.

Przetargi w dniu 9 grudnia 2020 r. – podgląd działek w geoportalu dostępny tutaj

 • godz. 8:30 – działka nr 1095/1 o powierzchni 0,1742 ha, cena wywoławcza – 43 550,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości 4 355,00 złotych należy wpłacić do 7 grudnia br.
 • godz. 8:45 – działka nr 1095/2 o powierzchni 0,1487 ha, cena wywoławcza – 37 170,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 3 717,00 złotych należy wpłacić do 7 grudnia br.
 • godz. 9:00 – działka nr 1095/3 o powierzchni 0,1494 ha, cena wywoławcza – 37 350,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 3 735,00 złotych należy wpłacić do 7 grudnia br.
 • godz. 9:15 działka nr 1095/4 o powierzchni 0,1497 ha, cena wywoławcza – 37 400,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 3 740,00 złotych należy wpłacić do 7 grudnia br.
 • godz. 9:30 – działka nr 1095/5 o powierzchni 0,1500 ha, cena wywoławcza – 37 500,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 3 750,00 złotych należy wpłacić do 7 grudnia br.
 • godz. 9:45 – działka nr 1095/6 o powierzchni 0,1523 ha, cena wywoławcza – 38 070,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 3 807,00 złotych należy wpłacić do 7 grudnia br.
 • godz. 10:00 działka nr 1095/7 o powierzchni 0,2015 ha, cena wywoławcza – 50 370,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 5 037,00 złotych należy wpłacić do 7 grudnia br.
 • godz. 10:15 – działka nr 1095/8 o powierzchni 0,2202 ha, cena wywoławcza – 55 050,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 5 505,00 złotych należy wpłacić do 7 grudnia br.
 • godz. 10:30 działka nr 1095/9 o powierzchni 0,2200 ha, cena wywoławcza – 55 000,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 5 500,00 złotych należy wpłacić do 7 grudnia br.

Przedmiotowe działki powstały w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 1095, mają kształty regularne zbliżone

do prostokątów i trapezów o powierzchni w przedziale od 1487 m2 do 2202 m2. Zlokalizowane są w centralnej części miejscowości Łęki, w odległości około 0,5 km od centrum wsi i około 10 km od centrum Brzeska. Sąsiedztwo działek stanowią tereny niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz infrastrukturę towarzyszącą nowo powstałego osiedla, na którym wydzielono 26 działek przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla terenu, na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki, wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budowy 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dróg dojazdowych.

Przetargi w dniu 10 grudnia 2020 r. – podgląd działek w geoportalu dostępny tutaj

 • godz. 8:45 – działka nr 1095/11 o powierzchni 0,1898 ha, cena wywoławcza – 47 450,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości 4 745,00 złotych należy wpłacić do 8 grudnia br.
 • godz. 9:00 – działka nr 1095/12 o powierzchni 0,1364 ha, cena wywoławcza – 32 700,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 3 270,00 złotych należy wpłacić do 8 grudnia br.
 • godz. 9:15 – działka nr 1095/13 o powierzchni 0,1509 ha, cena wywoławcza – 36 200,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 3 620,00 złotych należy wpłacić do 8 grudnia br.
 • godz. 9:30 działka nr 1095/14 o powierzchni 0,1474 ha, cena wywoławcza – 35 370,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 3 537,00 złotych należy wpłacić do 8 grudnia br.
 • godz. 9:45 – działka nr 1095/15 o powierzchni 0,1434 ha, cena wywoławcza – 34 400,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 3 440,00 złotych należy wpłacić do 8 grudnia br.
 • godz. 10:00 – działka nr 1095/16 o powierzchni 0,1574 ha, cena wywoławcza – 37 770,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 3 777,00 złotych należy wpłacić do 8 grudnia br.
 • godz. 10:15 działka nr 1095/17 o powierzchni 0,1099 ha, cena wywoławcza – 27 470,00 złotych plus podatek VAT,wadium w wysokości – 2 747,00 złotych należy wpłacić do 8 grudnia br.
 • godz. 10:30 – działka nr 1095/18 o powierzchni 0,1147 ha, cena wywoławcza – 28 670,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 2 867,00 złotych należy wpłacić do 8 grudnia br.

Przedmiotowe działki powstały w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 1095, mają kształty regularne zbliżone

do prostokątów i trapezów o powierzchni w przedziale od 1099 m2 do 1898 m2. Zlokalizowane są w centralnej części miejscowości Łęki, w odległości około 0,5 km od centrum wsi i około 10 km od centrum Brzeska. Sąsiedztwo działek stanowią tereny niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz infrastrukturę towarzyszącą nowo powstałego osiedla, na którym wydzielono 26 działek przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla terenu, na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki, wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budowy 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dróg dojazdowych.

Przetargi w dniu 11 grudnia 2020 r. podgląd działek w geoportalu dostępny tutaj

 • godz. 9:00 – działka nr 1095/20 o powierzchni 0,2662 ha, cena wywoławcza – 66 550,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 6 655,00 złotych należy wpłacić do 9 grudnia br.
 • godz. 9:15 działka nr 1095/21 o powierzchni 0,1865 ha, cena wywoławcza – 46 600,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 4 660,00 złotych należy wpłacić do 9 grudnia br.
 • godz. 9:30 – działka nr 1095/22 o powierzchni 0,1537 ha, cena wywoławcza – 38 400,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 3 840,00 złotych należy wpłacić do 9 grudnia br.
 • godz. 9:45 – działka nr 1095/23 o powierzchni 0,1405 ha, cena wywoławcza – 35 100,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 3 510,00 złotych należy wpłacić do 9 grudnia br.
 • godz. 10:00 działka nr 1095/24 o powierzchni 0,1246 ha, cena wywoławcza – 31 150,00 złotych plus podatek VAT, wadium w wysokości – 3 115,00 złotych należy wpłacić do 9 grudnia br.

Przedmiotowe działki powstały w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 1095, mają kształty regularne zbliżone

do prostokątów i trapezów o powierzchni w przedziale od 1246 m2 do 2662 m2. Zlokalizowane są w centralnej części miejscowości Łęki, w odległości około 0,5 km od centrum wsi i około 10 km od centrum Brzeska. Sąsiedztwo działek stanowią tereny niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz infrastrukturę towarzyszącą nowo powstałego osiedla, na którym wydzielono 26 działek przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla terenu, na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki, wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budowy 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dróg dojazdowych.

borzecin.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button