ADV
Wiadomości

Kolejne etapy rewitalizacji Gminy Debno zakończone

Zakończyły się prace związane z kolejną częścią projektu pn. „Wieloaspektowa rewitalizacja na terenie obszaru rewitalizacji Gminy Dębno w celu poprawy jakości życia mieszkańców”, obejmujące Zagospodarowanie terenu przy amfiteatrze KRAKUS w zakresie utwardzenia nawierzchni, montażu i elementów małej architektury i urządzeń placu zabaw na działce 364 w Łysej Górze.

Galeria zdjęć <==

Od marca 2022 r. trwały prace związane z realizacją projektu „Wieloaspektowa rewitalizacja na terenie obszaru rewitalizacji Gminy Dębno w celu poprawy jakości życia mieszkańców”.

Projekt miał dwa główne priorytety, a mianowicie zagospodarowanie przestrzeni publicznej
(w tym otoczenia amfiteatru w Dołach) z przeznaczeniem na cele społeczne, artystyczne, rekreacyjne i kulturalne w Dołach oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod ścieżkę historyczną nawiązująca do tożsamości miejsca wokół amfiteatru w Łysej Górze przeznaczone na cele społeczne Etap II.

W miejscowości Doły wykonano alejkę z kostki betonowej. Wzdłuż alejki zamontowano altanę oraz utworzono skwerki z ławkami. Plac został też wyposażony w wielofunkcyjne urządzenie do zabaw dla dzieci typu „Wodnik”. Posiano trawę i nasadzono również drzewa i krzewy liściaste. Koszt inwestycji w Dołach zamknął się kwotą 221 000,00 zł.
Dodatkowo za kwotę 36 000,00 zł wykonano wjazd wraz z nakładką asfaltową, zniwelowano i utwardzano teren, a także dla bezpieczeństwa korzystających spacerowiczów wykonano ogrodzenie od rzeczki Niedźwiedź.

Z tej inwestycji mieszkańcy mogą już korzystać od lipca 2022 r.

Natomiast Ścieżka Historyczna w Łysej Górze, to tak naprawdę kontynuacja inwestycji pn. „Budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru „Krakus” w Łysej Górze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zrealizowanej w 2019 r. za kwotę 172 286,10 zł.

W ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej pod ścieżkę historyczną nawiązująca do tożsamości miejsca wokół amfiteatru w Łysej Górze wykonano kolejne alejki z kamienia łamanego z balustradami i stopniami z krawędziaków. Wzdłuż alejek powstały dwa kolejne obiekty z ręcznie wypalanej ceramiki. Do miniatury Zamku w Dębnie, Kościoła p.w. Św. Małgorzaty w Dębnie, XIX wiecznej zagrody wiejskiej dołączył Dom Czarodzieja i …Chatka Czarownicy na kurzej stopce. Zostały także zamontowane urządzenia zabawowe „Zamek” oraz altanka dla dzieci.

Prace zakończono w listopadzie 2022 r. i ich wartość wyniosła 262 000,00 zł.

Przy tej inwestycji także dla bezpieczeństwa bawiących się dzieci wynikła potrzeba wykonania ogrodzenia wzdłuż rzeczki Kisieliny. Na ten cel gmina dodatkowo przeznaczyła prawie 15 000,00 zł. Równocześnie trwały także prace związane z remontem Amfiteatru i wymianą krzesełek na widowni. Środki na prace przeznaczone zostały z funduszu sołeckiego oraz budżetu gminy. Koszt remontu amfiteatru Krakus zamknął się kwotą prawie 74 000,00 zł, natomiast koszt zakupu krzeseł na widownie wyniósł ponad 30 000,00 zł.

Projekt „Wieloaspektowej rewitalizacji…” opiewa na kwotę prawie 550 tys. złotych.
Oprócz części inwestycyjnej, czyli kosztów budowy wymienionych zadań, wchodzą także środki przeznaczone na nadzór inwestycyjny oraz promocję projektu tablice, plakaty, ulotki, informacje do gazet.

Środki pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) w ramach priorytetu 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w wysokości 264 496,39 zł.

gminadebno.pl

Podobne artykuły

Back to top button