Wiadomości

Kolejne wybory na sołtysa w Jasieniu / 15 listopada 2020 r.

15 września 2020 r. Monika Rożek – dotychczasowa sołtyska Jasienia złożyła rezygnację z pełnionego stanowiska. Swoją funkcję pełniła niespełna przez półtora roku. W wyborach jakie odbyły się 7 kwietnia 2019 r. na stanowisko sołtysa wsi Jasień kandydowały trzy osoby. Wybory wygrała wspomniana Monika Rożek, którą poparło 340 mieszkańców. Jan Grozień dostał 183 głosy, a Alicja Przeklasa-Duch 74. Kolejne wybory odbędą w niedzielę 15 listopada 2020 r. w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu w godzinach od 8.00 do 16.00.

Według kalendarza wyborczego mieszkańcy sołectwa Jasień do wtorku 20 października 2020 r. do godz. 14.00 mogą zgłaszać do Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na sołtysa wsi Jasień.

Zgodnie ze statutem wsi Jasień: prawo zgłaszania kandydatów na sołtysa posiada wyłącznie stały mieszkaniec
sołectwa, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze. Kandydat na sołtysa musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. Zgłoszenie wymaga przedłożenia listy 20 podpisów osób popierających – stałych mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. Wybory zostaną przeprowadzane na zasadach określonych przy wyborach samorządowych.

Kluczową sprawą w przypadku wyborów sołeckich jest liczba zgłoszonych kandydatów – jeżeli w sołectwie w wyborach na sołtysa zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranego na sołtysa uznaje się zarejestrowanego kandydata. O tym ilu kandydatów zgłosiło się do rywalizacji o stanowisko sołtysa przekonamy się za niespełna tydzień.

W sołectwie Jasień nie brakuje problemów – to duża 3 tysięczna miejscowość. Jest tutaj kościół, szkoła, przystanek kolejowy, remiza. Brakuje świetlicy wiejskiej, biblioteki, czy też klubu klubu sportowego. Uciążliwy jest z pewnością brak łatwego dostepu do sali w remizie. W ciągu minionych kilkunastu miesięcy dostep do tej sali był przyczyną wielu tarć wśród mieszkańców.

Pisaliśmy o tym w artykule:

Remiza w Jasieniu nie dla mieszkańców <==

Problemy ze stanowiskiem sołtysa w Jasieniu nie są nowością. W 2015 roku doszło do unieważnienia przez Radę Miejską w Brzesku wyników wyborów sołeckich w Jasieniu. Podczas wyborów w tej miejscowości sołtysem został Leszek Klimek, który był wówczas równocześnie radnym. Wybory na sołtysa wygrał dwoma głosami. Jego przeciwnik Jan Grozień oprotestował ten wybór, ponieważ jak się okazało, dwie osoby spośród wyborców najprawdopodobniej były nieupoważnione do oddania głosów.  Podczas ponownych wyborów jakie zorganizowano w czerwcu 2015 r. Leszek Klimek otrzymał 232 głosów za i po raz piąty został sołtysem Jasienia. Natomiast jego kontrkandydat, Jan Grozień otrzymał 106 głosów.

Pisaliśmy o tym w artykule:

Ponowne wybory sołtysa? <==

IB

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast