ADV
Wiadomości

Wiceminister z roboczą wizytą w gminie Borzęcin / zdjęcia

We wtorek, 5 lipca br. z roboczą wizytą w gminie Borzęcin przebywał Norbert Kaczmarczyk – wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wizyta była okazją do spotkania z radnymi, sołtysami, kierownikami referatów urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, inspekcji inwestycji planowanych do realizacji w ramach środków pozyskanych w 2. edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz podziękowania ministrowi za rekomendację złożonych przez gminę Borzęcin wniosków do dofinansowania. Przypomnijmy, że gmina Borzęcin złożyła w ostatnim naborze trzy projekty, wszystkie z nich zyskały akceptację i otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

O udzielenie rekomendacji złożonym projektom zwróciłem się z prośbą do Posłów na Sejm RP: Norberta Kaczmarczyka – Wiceministra Rolnictwa, Piotra Saka i Józefy Szczurek – Żelazko. Wszyscy Ci Państwo, bardzo mocno zaangażowali się w poparcie tych niezmiernie ważnych dla mieszkańców i samorządu gminy Borzęcin projektów, za co jestem im niezmiernie wdzięczny i w imieniu własnym oraz społeczności lokalnej serdecznie dziękuję – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

W swoim wystąpieniu wiceminister Kaczmarczyk pogratulował władzom samorządowym gminy Borzęcin skuteczności w pozyskiwaniu dotacji podkreślając, jak ważna jest współpraca przy realizacji zadań. – To jest ta skuteczność, której nie da się niczym zastąpić. Dzisiaj czasy są takie, że nic nie przychodzi samo. Młode pokolenie w polityce pokazało nowe standardy, które polegają na pukaniu do wielu drzwi, zarówno w samorządzie województwa, jak i w Warszawie. Skuteczność polega na tym, aby przekonać decydentów, którzy częstokroć nigdy nie byli na terenie danej gminy, czy okręgu sejmowego do wsparcia wnioskowanych projektów, a to wymaga odpowiedniej dyplomacji.

Gmina Borzęcin otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 9 979 tysięcy złotych na realizację następujących zadań:

 1. Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi oraz modernizacja Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy:
 • wartość inwestycji: 5 mln 400 tysięcy złotych,
 • kwota dofinansowania: 4 mln 860 tysięcy złotych (90 % wartości zadania),
 • udział własny: 540 tysięcy złotych (10 % wartości zadania).

Inwestycja w Łękach polega na przebudowie i rozbudowie Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby stworzenia Centrum Kulturalnego Wsi o charakterze wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej. Obecnie budynek wraz z otoczeniem nie spełnia aktualnie obowiązujących standardów. Pełni głownie funkcję garażową dla jednostki OSP oraz okresowo służy społeczności lokalnej do organizowania zebrań wiejskich.

Po wykonaniu robót inwestycyjnych powstanie nowoczesny obiekt z dostępem dla osób niepełnosprawnych w którym znajdować się będzie wielofunkcyjna sala z funkcją kinowo-teatralną z zapleczem kuchennym i sanitarnym, świetlica kulturalna z punktem bibliotecznym. Powstanie też dodatkowe stanowisko garażowe oraz zaplecze socjalno-sanitarne dla jednostki OSP. W otoczeniu obiektu znajdzie się parking, chodniki i mała architektura dająca możliwość relaksu i wypoczynku dla dzieci i dorosłych. Całość zostanie otoczona niską i wysoką zielenią.

W Budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy znajduje się filia Biblioteki Publicznej, świetlica Gminnego Ośrodka Kultury oraz sala wielofunkcyjna z funkcją kinowo-teatralną, zapleczem kuchennym i sanitarnym. Budynek został wybudowany pod koniec XX wieku i wymaga przeprowadzenia koniecznych prac modernizacyjnych. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa instalacji elektrycznej i oświetlenia, modernizacja systemu ogrzewania i klimatyzacji budynku, wymiana wyposażenia zaplecza kuchennego oraz pomieszczenie chłodni. Ponadto zrealizowane zostaną prace polegające na renowacji parkietu w sali wielofunkcyjnej, konserwacji pokrycia dachowego i odświeżeniu elewacji. Realizacja tych prac poprawi funkcjonalność i estetykę obiektu.

 1. Przebudowa i modernizacja źródeł ciepła (kotłowni) dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowościach Bielcza, Borzęcin Górny i Przyborów:
 • wartość inwestycji: 2 mln 200 tysięcy złotych,
 • kwota dofinansowania: 1 mln 870 tysięcy złotych (85 % wartości zadania),
 • udział własny: 330 tysięcy złotych (15 % wartości zadania).

Kotłownie przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Bielczy, Borzęcinie Górnym i Przyborowie opalane są paliwem gazowym i służą do ogrzewania budynków oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Kotłownia w Przyborowie została uruchomiona w 1995 roku i od tego czasu nie była modernizowana. Wykorzystuje piece gazowe bardzo starej generacji o łącznej mocy około 280 kW.

Kotłownia w Bielczy o mocy 327 kW została uruchomiona pod koniec XX wieku i również nie była modernizowana. Dodatkowo w 2010 roku ucierpiała na skutek powodzi, gdzie całkowicie zostały zalane kotły i układ rozdzielaczy.

Kotłownia w Borzęcinie o mocy 434 kW uruchomiona została w 2002 roku.

Wykonanie przebudowy i modernizacji kotłowni jest konieczne gdyż stan techniczny kotłów głównie ze względu na ich długi okres eksploatacji wymusza ich wymianę. Istnieje duże ryzyko awarii, a tym samym pozbawienia ogrzewania obiektów. Ponadto, rozwiązania techniczne stosowane w istniejących kotłowniach są przestarzałe co powoduje znaczne zużycie paliwa gazowego.

Przebudowa i modernizacja polegać będzie głównie na wymianie źródeł ciepła na nowoczesne kotły gazowe ewentualnie wspomagane rewersyjno – gazowymi pompami ciepła oraz dostosowaniu układu rozdzielczo-pompowego i automatyki do nowych źródeł. Zmodernizowane zostaną również budynki kotłowni i system odprowadzania spalin.

Realizacja inwestycji przyczyni się również do znacznego obniżenia kosztów utrzymania szkół i zmniejszenia poziomu niskiej emisji.

III. Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Borzęcin:

 • wartość inwestycji: 3 mln 420 tysięcy złotych,
 • kwota dofinansowania: 3 mln 249 tysięcy złotych (95 % wartości zadania),
 • udział własny: 171 tysięcy złotych (5 % wartości zadania).

Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Borzęcin jest elementem kluczowym, mającym na celu poprawę bezpieczeństwa zarówno zmotoryzowanych uczestników ruchu, jak i pieszych korzystających z dróg,  a także poprawę komfortu życia mieszkańców. Drogi gminne i wewnętrzne są istotnym elementem w sieci dróg tworząc z drogami powiatowymi i wojewódzkimi system komunikacyjny. Poprawa stanu technicznego dróg, ich parametrów technicznych tak, by spełniały wymogi techniczne odpowiednie dla danej kategorii drogi, a także wyposażenie ich w nowe elementy tj. chodniki, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne przyczynią się do znacznej poprawy komfortu użytkowania, jak również bezpieczeństwa. Realizacja przedsięwzięcia zwiększy również dostępność do terenów użytkowanych rolniczo, przyczyni się do zwiększenia dostępności mieszkańców gminy Borzęcin do dużych ośrodków życia społeczno-gospodarczego. Dobra infrastruktura drogowa na terenie gminy ma istotne znaczenie dla mieszkańców oraz przedsiębiorców. Ponadto jest też ważnym czynnikiem decydującym o atrakcyjności gospodarczej, turystycznej, inwestycyjnej i konkurencyjności gminy wobec innych regionów.

W ramach inwestycji planuje się modernizację następujących dróg:

 • Bielcza – droga gminna Bielcza – Biadoliny nr 250028 K, dz. nr 1428/5,
 • Bielcza – droga gminna Biedacz – Grądy nr 250027 K, dz. nr 1499,
 • Borzęcin Dolny – droga gminna Przymiarki – Okrajki nr 250012 K, dz. 525,
 • Borzęcin – droga wewnętrzna Działki V, dz. nr 4344/94.

Łączna wartość planowanych do realizacji w gminie Borzęcin, przy współfinansowaniu II edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład projektów zamyka się kwotą 10 milionów 840 tysięcy złotych.

(tell)

blank

Podobne artykuły

Back to top button