ADV
1
EdukacjaPowiat BocheńskiWiadomości
Trending

Wyniki matur

Wczoraj ogłoszono wyniki tegorocznych matur. Odsetek uczniów, którzy zdali maturę w szkołach dla których Powiat Bocheński jest organem prowadzącym wyniósł w powiecie bocheńskim 85,67%.

Najwięcej bo aż 94,87% uczniów zdało maturę w I Liceum Ogólnokształcącym. Na drugim miejscu pod względem zdawalności znalazło się Technikum mieszczące się w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni z wynikiem 88,83%, a na trzecim liceum tej szkoły z wynikiem 88,41 %.
W II Liceum w Bochni maturę zdało 64,63% uczniów, w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni 77,01%, a w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni 82,76%. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie maturę zdało 40 %.

Łącznie matury nie zdało 109 uczniów, z czego 85 może poprawić egzamin we wrześniu.. Do matury poprawkowej będą mogli podejść uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej pod warunkiem, że żaden z tych egzaminów nie został maturzyście unieważniony.

Egzamin pisemny w ramach matury poprawkowej odbędzie się 23 sierpnia br., wyniki matury poprawkowej poznamy 9 września 2022 roku

Wszystkim, którzy zdali maturę gratulujemy, zaś tym przed którymi jeszcze egzaminy poprawkowe – życzymy powodzenia.

kh

Podobne artykuły

Back to top button