ADV
Wiadomości
Trending

Kolejne szkolenia małopolskich Terytorialsów. Możesz jeszcze dołączyć

Już za miesiąc dokładnie w piątek 8 września 2023 r. startujemy z kolejnym terminem Wakacji z Małopolskimi Terytorialsami! Już dziś zachęcamy do zgłaszania się na szkolenia podstawowe 16-dniowe dla osób które nie były jeszcze w Wojsku lub na szkolenia 8-dniowe wyrównawcze dla żołnierzy rezerwy którzy składali w przeszłości Przysięgę Wojskową.
Do służby w szeregach Małopolskich Terytorialsów zgłaszają się między innymi przedstawiciele różnych zawodów m.in. lekarze, prawnicy, księgowi, zawodowi kierowcy, urzędnicy, górnicy, nauczyciele oraz uczniowie i wielu innych.
Nowo powołani podczas szkolenia podstawowego będą uczyć się sprawnego i bezpiecznego posługiwania się karabinkami MSBS Grot, poruszania się w terenie, prowadzenie marszu ubezpieczonego. Będą także opanowywać podstawy medycyny pola walki i terenoznawstwa. Oprócz tego poznają elementy walki wręcz, obsługę środków łączności oraz przejdą szkolenie saperskie.
Ostatnim etapem szkolenia jest złożenie przez ochotników przysięgi wojskowej. Uroczystość odbędzie się 23 września 2023 r. w Miechowie.
„Wakacje z WOT” to ogólnopolski projekt, którego założeniem jest dopasowanie terminów szkoleń kandydatów do służby do czasu wolnego np. od pracy i nauki na studiach. Dzięki temu ochotnicy mogą zbalansować wyzwania wynikające ze służby wojskowej i aktywności zawodowej. Atutem terytorialnej służby wojskowej jest także szkolenie w pobliżu miejsca zamieszkania.
Chcesz wstąpić do 11 Małopolskiej Brygady OT ? Nic prostszego!

Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem w szeregi 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej zachęcamy do kontaktu z Wojskowym Centrum Rekrutacji (dawniej WKU) w Tarnowie. Nr telefonu: 26 113 86 50. 

*****
Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Na czas wojny głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

11 MBOT

Podobne artykuły

Back to top button