TOPTOP
Wiadomości
Trending

Kontrola spalania odpadów po Ekointerwencji w Gminie Iwkowa

Urząd Gminy w Iwkowej, za pośrednictwem – Ekointerwencji www.powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja otrzymał zgłoszenie mieszkańca o naruszaniu ustawy Prawo ochrony środowiska na terenie Gminy Iwkowa.

W związku z czym uprawnieni do kontroli pracownicy Urzędu Gminy w Iwkowej najszybciej jak to możliwe podjęli kontrolę nieruchomości, którą zgłosili mieszkańcy do ekointerwencji. Pobrano próbkę popiołu, która została ona wysłana do specjalistycznego laboratorium gdzie po serii analiz wynik był jednoznaczny. W przesłanej próbce stwierdzono obecność niedozwolonych substancji. W następnej kolejności zostanie wysłane zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia.

Uchwały antysmogowe są aktami prawa miejscowego. Dlatego uprawnionymi do kontroli mieszkańców są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz upoważnieni przez nich pracownicy urzędów gmin lub straże gminne.

Uprawnienia do przeprowadzenia kontroli oraz nakładania mandatów karnych ma również Policja, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Użytkownik urządzenia grzewczego powinien okazać kontrolerom dokumenty potwierdzające, że piec, kocioł lub kominek, z którego korzysta spełniają wszystkie wymogi określone w uchwale antysmogowej. Takim dokumentem może być np. instrukcja użytkowania urządzenia (jeśli zawiera wymagane dane) lub wyniki badań emisji z urządzenia.

Jeżeli użytkownik instalacji nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, może zostać ukarany mandatem do 500 zł. Kontrolujący może również skierować wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5 tys. zł. Karę można nałożyć ponownie przy każdym przypadku eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową.

IB

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Jeden komentarz

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast