ADV
Wiadomości

Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Dębno

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych informuje, że Gmina Dębno przystąpiła do programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Celem programu jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Teleopieka to rodzaj świadczonych usług opiekuńczych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Seniorzy, którzy zgłoszą się do tej formy opieki zostaną wyposażeni w opaski monitorujące – pozwalające na wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia.
Wsparcie adresowane jest do osób, które ukończyły 65 lat, mających problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność.

Usługi teleopiekuńcze mają na celu przede wszystkim podwyższenie poczucia bezpieczeństwa tych osób.
Wstępne zgłoszenia osób chcących skorzystać z takiej formy opieki będą przyjmowane do 17 stycznia 2023 r. przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie pod nr tel. 14 66 58 749 wew. 16 lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka.

Skorzystanie z objęcia opieką przy użyciu opaski bezpieczeństwa jest bezpłatne.

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button