ADV
Kultura

„Kultura i historia regionu brzeskiego” – konferencja regionalna zorganizowana przez brzeskie biblioteki

17 września 2021 r. w budynku Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego zorganizowana została konferencja popularnonaukowa pod tytułem „Kultura i historia regionu brzeskiego. Działania kulturotwórcze osób, społeczności i instytucji”. Współorganizatorami przedsięwzięcia były dwie brzeskie biblioteki – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna oraz Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie. Filia w Brzesku. Celem wydarzenia było propagowanie wiedzy o historii i kulturze regionu oraz integracja środowiska historyków i pasjonatów regionalizmu. Idea przedsięwzięcia doskonale wpisała się w regionalistyczne działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku, która od wielu lat dokumentuje i rozpowszechnia wiedzę o kulturze i historii oraz zasłużonych mieszkańcach Brzeska i regionu brzeskiego.

Do udziału w konferencji, która była pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem organizowanym przez obie biblioteki, zaproszono historyków, bibliotekarzy oraz wszystkie redakcje czasopism regionalnych (naukowych, samorządowych, parafialnych), które miały okazję prezentować swoje czasopisma na specjalnie przygotowanych stoiskach. Referaty wygłoszone podczas konferencji oscylowały wokół trzech głównych tematów: czasopiśmiennictwa regionalnego, sylwetek zasłużonych bibliotekarzy oraz zagadnień historii oświaty w regionie brzeskim. Wydarzenie zostało podzielone na dwa panele, pomiędzy którymi na uczestników czekał poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Mokrzysk. Osoby, które potwierdziły swój udział w wydarzeniu otrzymały także pakiety konferencyjne z materiałami od organizatorów oraz sponsorów konferencji.

W ramach pierwszego panelu swoje referaty wygłosili: Ewa Godlewska-Jeneralska (30 lat minęło – „Czas Czchowa” wczoraj i dziś), Mieczysław Czosnyka [„Rocznik Tarnowski” (1990-2020) i jego zawartość jako przejaw kultury regionalnej], Waldemar Pączek („BIM” – ewolucja i wyzwania w kontekście rozwoju komunikacji medialnej) oraz Joanna Grzeszczuk i Iwona Górny (Czasopisma regionalne i regionalistyczne w województwie małopolskim). W drugiej części wydarzenia wystąpili: Karina Legutek (Bibliotekę tworzą ludzie – sylwetki dyrektorów PiMBP w Brzesku), Alicja Koźmińska (Adela Ściebor – człowiek wielu pasji), Bernadeta Klimek (Zofia Serafin – osoba zasłużona dla ziemi iwkowskiej), Lucjan Kołodziejski (Życie kulturalne w Borzęcinie 1898-1939), Michał Loranty (Oświata i kultura społeczności żydowskiej w powiecie brzeskim w latach 1867-1939) oraz dr Piotr Duda [Projekty reformy szkolnictwa powszechnego i średniego w świetle publikacji Kazimierza Missony (1874-1943)].

Konferencja stanowiła kulminacyjny punkt jubileuszu 75-lecia działalności PiMBP w Brzesku. Spotkanie w gronie przedstawicieli samorządu, bibliotekarzy z terenu powiatu brzeskiego oraz zaproszonych gości stało się zatem także okazją do życzeń i gratulacji kierowanych wobec brzeskiej biblioteki publicznej.

Wydarzenie było w całości transmitowane online, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, szczególnie młodzieży szkolnej. Za pomoc przy realizacji transmisji oraz obsłudze dźwiękowej serdecznie dziękujemy dyrekcji i pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku.

Referaty wygłoszone podczas konferencji jeszcze w tym roku zostaną wydane jako publikacja pokonferencyjna. Dziękujemy prelegentom, którzy zachcieli podzielić się swoją wiedzą i prowadzonymi badania, a także słuchaczom konferencji. W planach organizatorów jest kontynuowanie przedsięwzięcia w kolejnych latach oraz wzbogacanie następnych edycji o wystąpienia naukowych autorytetów.

Galeria zdjęć <==

foto: PiMBP w Brzesku

PiMBP w Brzesku

Podobne artykuły

Back to top button