ADV
Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

Lipnica Murowana. Dzięki najnowocześniejszej technologii można tu niemal dotknąć przeszłości

Jeden z najcenniejszych zabytków świata – drewniany kościół św. Leonarda – staje się centrum nowoczesnej turystyki. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii – hologramu – w Lipnicy Murowanej można zanurzyć się w przeszłość, niemalże dotknąć potęgi kultury i wiary.

Tylko około 800 obiektów na całym świecie znajduje się Liście Dziedzictwa UNESCO. Kościółek świętego Leonarda jest jednym z nich. Według tradycji powstał na miejscu gontyny słowiańskiej w 1141 r. Przebudowany został w obecnym kształcie w XV w. i konsekrowany ponownie w 1610 r., a zdobiące go tryptyki ołtarzowe i polichromie są świadectwem wiary i wielowiekowej troski społeczności lipnickiej o tę świątynię.

Kościół św. Leonarda stanowi obecnie jeden z najcenniejszych obiektów średniowiecznego budownictwa drewnianego w Polsce i na świecie. A pamiętajmy, że Lipnica Murowana znana jest w całej Polsce z tradycji najwyższych palm wielkanocnych. Największe z nich sięgają 35 m.

Z Lipnicą związane były trzy osoby, które zostały wyniesione na ołtarze w Kościele katolickim. Ważną postacią związaną z Lipnicą Murowaną jest święty Szymon – tutaj urodzony w latach 30. XV wieku, po wstąpieniu do zakonu oo. bernardynów związany z Krakowem i tam zmarły, ma w Lipnicy sanktuarium sobie poświęcone, które powstało na miejscu jego rodzinnego domu.

Z kolei na przełomie XIX i XX wieku z domu w Lipnicy rozpoczęły swoją pracę na rzecz bliźnich i Kościoła siostry Ledóchowskie: późniejsza święta – Urszula oraz późniejsza błogosławiona – Maria Teresa.

Centrum to skarbiec wiedzy o Lipnicy i jej zabytkach, miejsce spotkań dla wszystkich pokoleń, bo oferuje wiedzę i informacje w atrakcyjnej, zwłaszcza dla młodych, formie.

Nie może więc dziwić, że proboszcz lipnickiej parafii ks. Mariusz Jachymczak, chcąc aby to niezwykłe lipnickie dziedzictwo religii, duchowości i kultury służyło ludziom, stworzył Centrum Pielgrzyma i Turysty. Tutaj nie tylko poznamy historię miejscowości prezentowaną w atrakcyjnej formie, z wykorzystaniem audioprzewodników w aż siedmiu językach. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii – hologramu – będziemy mogli też jeszcze lepiej poznać najcenniejszy lipnicki zabytek – kościół świętego Leonarda. Wyświetlić w przestrzeni poszczególne jego elementy i niemal ich dotknąć.

Centrum to skarbiec wiedzy o Lipnicy i jej zabytkach, miejsce spotkań dla wszystkich pokoleń, bo oferuje wiedzę i informacje w atrakcyjnej, zwłaszcza dla młodych, formie. Znajdziemy też w Centrum zaproszenie do odwiedzenia ciekawych miejsc w pobliżu Lipnicy, między innymi: zagadkowych formacji skalnych zwanych Kamieniami Brodzińskiego, wieży widokowej na Szpilówce w Iwkowej, Kopalni Soli w Bochni lub zamku w Nowym Wiśniczu.

Na zakończenie pobytu w Centrum można pokrzepić się wyjątkową herbatą z lipy, czyli lipnicką lipiną, która od 2014 roku figuruje na Liście Produktów Regionalnych.

Centrum Pielgrzyma i Turysty w Lipnicy Murowanej to miejsce smakowania potęgi wiary, tradycji, dziejów i kultury.

O Lipnicy Murowanej i jej nowej atrakcji: www.visitlipnica.pl.

TGN

blank

Podobne artykuły

Back to top button