ADV
blank
Wiadomości

Łoniowa wybrała swoich przedstawicieli na kadencje 2024-2029

We wtorek 4 czerwca 2024 r.  w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Łoniowa odbyło się zebranie wiejskie zwołane w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję 2024-2029.

Galeria zdjęć <==

Zebranie poprowadziła Maria Marecik – Dyrektor w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II oraz mieszkanka sołectwa Łoniowa, która przywitała wszystkich mieszkańców i przybyłych gości: Jacka Szklarza – Zastępcę Wójta Gminy Dębno, Wiolettę Marecik – obecną Sołtys wsi.

W zebraniu wzięło udział 31 mieszkańców, co stanowi ok. 4,22 % wyborców uprawnionych do głosowania. Do komisji skrutacyjnej, która przeprowadzała głosowanie, spośród zebranych mieszkańców, zostali wybrani: Janusz Baca, Anna Kułak, Anna Pabjan.

Na funkcję sołtysa sołectwa Łoniowa została zgłoszona jedna kandydatka, Wioletta Marecik – obecna Pani Sołtys sprawująca funkcję sołtysa od 08.06.2021 roku. W głosowaniu tajnym uzyskał 27 głosy „za”, 1 głos był „przeciw”, a 1 głos był nieważny. Wobec powyższego zebrani mieszkańcy wybrali Panią Wiolettę Marecik na swojego sołtysa w kadencji 2024-2029.

Na zebraniu wiejskim podjęta została również decyzja, że w Radzie Sołeckiej w kadencji 2024-2029 ilość członków będzie wynosić 7 osób. W trakcie wyborów do pomocniczego organu wspomagającego działalność Sołtysa, tj. do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Baca Teresa, Góral Sławomir, Jeleń Stefan, Kluska Bernadeta, Kraj Paweł, Matura Andrzej, Rzepa Stanisław.

gminadebno.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button