TOPTOP
Wiadomości

Małopolski Konkurs Języka Polskiego w roku szkolnym 2020/21- „Wolność, równość, braterstwo”

Małopolski Konkurs Języka Polskiego jest zawsze wielkim wyzwaniem dla uczniów szkół podstawowych, ponieważ przystępujący do niego uczniowie, muszą posiadać wysokie kompetencje czytelnicze, umiejętność wnikliwej interpretacji utworów- również na poziomie metaforycznym, a także umiejętność samodzielnego wnioskowania i poprawnego wypowiadania się w różnych formach wypowiedzi pisemnej. Liczy się poprawność merytoryczna, logiczna i językowa.

W tym roku szkolnym tematyka konkursu skupia się wokół hasła „Wolność, równość, braterstwo”. Składa się z III etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego.

Szkołę Podstawową im. A. Mickiewicza w Szczurowej reprezentowało w etapie I siedmioro uczniów:

Justyna Guzek, kl.8a

Zuzanna Klimaj, kl 8a

Justyna Siudut, kl. 7b

Julia Szafraniec, kl. 7b

Zuzanna Turaczy, kl.7b

Wiktor Caban, kl. 7c

Daniel Kabat, kl.7c

Opiekunkami dydaktycznymi tej grupy są nauczycielki języka polskiego: Jolanta Łoboda i Małgorzata Tracz.

Do etapu rejonowego zakwalifikowała się ósmoklasistka Zuzanna Klimaj. To ogromny sukces tej uczennicy, sam fakt napawa dumą, gdyż jest jedyną z gminy Szczurowa, która znalazła się na szczeblu rejonowym. Zuzia wykazała się wysoką sprawnością językową, dojrzałością i krytycyzmem w formułowaniu sądów, a także umiejętnością przywoływania kontekstów właściwych dla prezentowanych utworów. Przed Zuzanną wielki sprawdzian, ale ma mocne wsparcie ze strony rodziców, środowiska klasowego i szkolnego. Dyrektor szkoły Alina Oleksy i szkolna bibliotekarka Marcelina Pajor postarały się o zakup literatury konkursowej, która szeroko wychodzi poza zakres kanonu lektur obowiązkowych. Serdeczne podziękowania dla tych, którym głęboko na sercu leży troska o wszechstronny rozwój ucznia. Zuzi życzymy powodzenia i trzymamy mocno kciuki!


/J.Ł./

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Jeden komentarz

  1. W tamtym roku do rejonu w powiecie brzeskim dostało się 27 uczniów z jeżyka polskiego. W tym roku : 12. Nauka zdalna na całego

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast