ADV
Wiadomości
Trending

Maszkienice wybrały swoich przedstawicieli na kadencję 2024-2029

28 maja 2024 r. na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Maszkienice odbyło się zebranie wiejskie zwołane w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję 2024-2029.

Galeria zdjęć <==

Zebranie prowadził Przemysław Jeziorek – Radny Gminy Dębno oraz mieszkaniec Maszkienic, który przywitał wszystkich mieszkańców, przedstawicieli różnych organizacji i przybyłych gości Wiesława Kozłowskiego – Wójta Gminy Dębno, Karola Piwowarskiego – obecnego Sołtysa wsi.

W zebraniu wzięło udział 110 mieszkańców, co stanowi ok. 9,45 % wyborców uprawnionych do głosowania. Do komisji skrutacyjnej, która przeprowadzała głosowanie, spośród zebranych mieszkańców, zostali wybrani: Julia Miśkowicz, Julia Turlej, Andrzej Zieliński.

Kandydaci, którzy zostali zgłoszeni na funkcję sołtysa sołectwa Maszkienice, to Karol Piwowarski (dotychczasowy Pan Sołtys, który funkcję pełni od ponad 20 lat) oraz Kinga Pituła. Decyzją zgromadzonych na zebraniu mieszkańców rolę Sołtysa wsi w kadencji 2024-2029 będzie pełnić Kinga Pituła, która uzyskała 64 głosy. Kontrkandydat Karol Piwowarski otrzymał 46 głosów.

Na zebraniu wiejskim podjęta została również decyzja, że w Radzie Sołeckiej w kadencji 2024-2029, ilość członków będzie wynosić 7 osób. W trakcie wyborów do pomocniczego organu wspomagającego działalność Sołtysa, tj. do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Gruszkowski Michał, Jeziorek Przemysław, Łabuda-Wojdak Izabela, Rogozik-Walczak Agnieszka, Sierka Maciej, Stolarczyk Marian, Zięcina Marek.

Gmina Dębno

blank

Podobne artykuły

Back to top button