Wiadomości

Matury i egzaminy 2020? Znamy już zalecenia MEN

W ostatnich dniach Ministerstwo Edukacji ogłosiło szereg informacji ważnych dla absolwentów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Najważniejsze sprawy dotyczyły egzaminów oraz zasad i terminów rekrutacji. Z powodu wprowadzenia zaostrzonego reżimu sanitarnego związanego z epidemią koronawirusa cały system edukacji stanął na głowie. Od prawie dwóch miesięcy uczniowie, ich rodzice, a także nauczyciele zadawali sobie pytania kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty czy matura. Nie inaczej było w Powiecie Brzeskim.

15 maja 2020 r. opublikowano wytyczne mające umożliwić sprawny i bezpieczny przebieg egzaminów zostały przygotowane wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej. Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Z kolei 19 maja 2020 r. ogłoszono harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od 15 czerwca do 10 lipca – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły oraz od 31 lipca – do 4 sierpnia – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe zasady organizacji egzaminów zewnętrznych / Wytyczne MEN <==

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 <==

IB / MEN

VIDEO

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast