ADV
Wiadomości
Trending

Mieszkańcy Gminy Brzesko przeciwko zwiększaniu liczby koncesji na alkohol

W środę 28 grudnia 2022 r. podczas Sesji Rady Miejskiej w Brzesku zapadnie decyzja w sprawie zwiększenia liczby koncesji na sprzedaż alkoholu. W procedowanym projekcie planowane jest 15 nowych koncesji na piwo, 28 koncesji na wino oraz kolejne 28 koncesji na wódkę. Część mieszkańców jednak stanowczo protestuje przeciwko zmianom.

Decyzję na „tak” lub „nie” podejmie 21 radnych (o ile wszyscy będą obecni i nikt nie ucieknie z sali – a takie zdarzenia miały miejsce w przypadku trudnych głosowań). Decyzja zapadnie zwykłą większością głosów.

Część mieszkańców nie zgadza się na jakiekolwiek manipulacje przy uchwale alkoholowej. Na naszą skrzynkę redakcyjną otrzymaliśmy od jednego z mieszkańców e-mail w tej sprawie. Została zorganizowana akcja wysyłania e-maili do biura Rady Miejskiej w Brzesku z protestem przeciwko zmianom we wspomnianej uchwale. Głównym argumentem jest sprawa konsekwencji jakie ponosi społeczeństwo w związku z rosnącym spożyciem alkoholu.

Dziwi nieco bezrefleksyjne podejście radnych do tak istotnej sprawy jak zwiększenie liczby punktów sprzedaży alkoholu, a co za tym idzie zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców. Zalecenia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych idą w zgoła odmiennym kierunku. Na alarm bije również wiele organizacji mierzących się z problemem nadużywania alkoholu i alkoholizmu.

====

TREŚĆ APELU

Proszę przesłać poniższą wiadomość na adres: biuro@rada.brzesko.pl najpóźniej do 28 grudnia 2022 r. go godz. 8.30

W tytule: Protest przeciwko zwiększeniu liczby koncesji na sprzedaż alkoholu

Dzień dobry,

Jako mieszkaniec Gminy Brzesko stanowczo protestuję przeciwko planowanym przez Urząd Miejski w Brzesku oraz Radę Miejską w Brzesku zmianie w dotychczas obowiązującej uchwale określającej liczbę punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Brzesko.

Drastyczne zwiększenie liczby koncesji na sprzedaż alkoholu jest nie do zaakceptowania zwłaszcza, gdy zna się konsekwencje jakie niesie nieograniczony dostęp alkoholu.

Problemy jakie dla lokalnej społeczności już w chwili obecnej niesie nadmiar alkoholu są aż nadto dobrze widoczne na ulicach miasta i okolicznych wsi.

W zwiazku z tym apeluję do Urzędu Miejskiego oraz Radnych Rady Miejskiej w Brzesku by nie przykładali ręki do rozpijania społeczeństwa.

Zmiana liczby koncesji to korzyść tylko dla wąskiej grupy osób – z kolei z problemami musi się borykać nasza społeczność. Rodziny mają wystarczającą ilość problemów – nie trzeba im jeszcze kolejnego w postaci alkoholizmu.

Mój protest proszę przekazać Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brzesku.

Z poważaniem

……………….. – mieszkaniec ……………………

IB / material nadesłany

blank

Podobne artykuły

Back to top button