ADV
blank
Wiadomości

Mieszkańcy gminy Dębno oddawali krew

Dwa lutowe weekendy w gminie Dębno odbywały się pod znakiem akcji krwiodawstwa. Pierwszą pt. Podaruj Kroplę Miłości zorganizowali członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Łoniowej, którzy w sobotę 13 lutego zaprosili mieszkańców do budynku OSP. Pomimo panującej pandemii oraz dużego mrozu, organizowana inicjatywa wzbudziła duże zainteresowanie.

Walentynkową akcję honorowego oddawania krwi rozpoczęli Wiesław Kozłowski-Wójt Gminy Dębno, Anna Mikosz-Radna Województwa Małopolskiego, Janusz Burnóg – sołtys wsi Łoniowa oraz Krzysztof Bielecki – prezes Klubu HDK działającego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowej. Wśród uczestników znalazło się 38 osób, dzięki którym zebrano łącznie ok. 17 litrów krwi. Ważnym punktem wydarzenia było uhonorowanie Pana Krzysztofa Bieleckiego jako Honorowego Dawcę Krwi Zasłużonego dla Zdrowia Narodu. Odznakę wręczył Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski, jednocześnie dziękując za niesioną pomoc i zaangażowanie w coroczne organizowanie akcji krwiodawstwa.

Tydzień później, odbyła się kolejna akcja. Tym razem inicjatorami wydarzenia byli strażacy ochotnicy z Dębna. Do sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dębnie przybyło 41 osób, dzięki którym łącznie zebrano ponad 18 litrów krwi.

Dziękuję wszystkim Honorowym Krwiodawcom za ich wspaniały dar, a także osobom zaangażowanym w organizację akcji – mówił Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Współorganizatorem wydarzeń było Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Patronat honorowy nad wydarzeniami objął Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

ug

blank

Podobne artykuły

Back to top button