ADV
Wiadomości
Trending

Miliony na drogi dla Powiatu Brzeskiego, Dębna i Brzeska

Ponad 11,4 milionów złotych trafi na inwestycje drogowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi na inwestycje drogowe realizowane przez Powiat Brzeski oraz Gminy Dębno i Brzesko. W ramach dotacji Starostwo Powiatowe zrealizuje 4 zadania, Gmina Dębno 2 zadania, a Gmina Brzesko 1 zadanie. Jak wynika z danych o prawdziwej wygranej na loterii mogą mówić Jadowniki (Gmina Brzesko) – w ciągu dwóch lat w tej miejscowości na drogi powiatowe trafi blisko 15 milionów złotych!

Dofinansowanie w ramach ogłoszonych wyników dotyczy inwestycji realizowanych przez samorząd powiatowy i samorządy gminne z naszego regionu w cyklu jednorocznym lub wieloletnim. Zadania zgłoszone przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczą budowy nowych dróg, ale i przebudowy lub modernizacji już istniejących ciągów komunikacyjnych.

Gmina Brzesko

Gmina Brzesko – Remont drogi gminnej 250657K w km od 0+000,00 do km 1+584,01 w miejscowości Bucze. Suma dofinansowania: 584 056 zł. Wysokość dofinansowania: 55%. Typ zadania: remont.

Czas realizacji zadania: 03.2021-04.2022 r. Długość modernizowanego odcinka: 1,58 km. Łączna wartość zadania: 1 061 921 zł. Deklarowana kwota środków własnych gminy: 477 865,80 zł Kwota dofinansowania w podziale na lata:  400 986 (2021), 183 070 (2022).

Gmina Dębno 

Gmina Dębno – Przebudowa drogi gminnej nr 250221K w km od 0+887 do km 1+917 (obiekt mostowy w km od 1+044 do km 1+061) w miejscowości Wola Dębińska.  Suma dofinansowania: 1 914 536 zł. Wysokość dofinansowania: 70%. Typ zadania: przebudowa.

Czas realizacji zadania 01.2021-02.2023 r. Długość modernizowanego odcinka 1,03 km. Łączna wartość zadania: 2 190 750 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 533 525 zł. Deklarowana kwota środków własnych gminy: 657 225 zł. Kwota dofinansowania w podziale na lata:  428 307 zł (2021), 384 938 zł (2022), 720 280 zł (2023).

Gmina Dębno 1202042 brzeski Przebudowa drogi gminnej nr 250262K w km od 0+000 do km 0+455 w miejscowości Biadoliny Szlacheckie, Gmina Dębno. Suma dofinansowania: 381 011,44 zł. Wysokość dofinansowania: 70%. Typ zadania: przebudowa.

Czas realizacji zadania 03.2021-11.2021 r. Długość modernizowanego odcinka 0,46 km. Łączna wartość zadania: 544 302,06  zł. Deklarowana kwota środków własnych gminy: 163 290,62 Kwota dofinansowania w podziale na lata: 381 011,44 zł (2021).

Powiat Brzeski

Powiat Brzeski – Przebudowa drogi powiatowej nr 1305K Szczurowa-Zaborów-Żelichów w km od 0+010 do km 5+194 w miejscowościach Szczurowa, Dołęga, Zaborów, Gmina Szczurowa. Suma dofinansowania: 2 622 640 zł. Wysokość dofinansowania: 75%. Typ zadania: przebudowa.

Czas realizacji zadania 05.2020-09.2021 r. Długość modernizowanego odcinka 5,18 km. Łączna wartość zadania: 3 496 855,56 zł. Deklarowana kwota środków własnych Starostwa Powiatowego: 874 215,56 zł. Kwota dofinansowania w podziale na lata: 797 593 (2020), 1 825 047 (2021).

Powiat Brzeski – Przebudowa drogi powiatowej nr 1436K Brzesko-Okocim-Jadowniki w km od 6+635,00 do km 8+860,00 w miejscowości Jadowniki, Gmina Brzesko. Suma dofinansowania: 1 984 293 zł. Wysokość dofinansowania: 55%. Typ zadania: przebudowa.

Czas realizacji zadania: 06.2021-10.2022 r. Długość modernizowanego odcinka 2,23 km. Łączna wartość zadania: 3 607 807,43 zł. Deklarowana kwota środków własnych Starostwa Powiatowego: 1 623 514,43 zł. Kwota dofinansowania w podziale na lata: 690 983 (2021), 1 293 310 (2022).

Powiat Brzeski – Przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin w km od 10+826,00 do km 16+180,00 w miejscowościach Przyborów, Borzęcin, Gmina Borzęcin. Suma dofinansowania: 3 134 602 zł. Wysokość dofinansowania: 55%. Typ zadania: przebudowa.

Czas realizacji zadania: 06.2021-10.2022 r. Długość modernizowanego odcinka 5,35 km. Łączna wartość zadania: 5 699 278,80 zł. Deklarowana kwota środków własnych Starostwa Powiatowego: 2 564 676,80 zł. Kwota dofinansowania w podziale na lata: 1 031 548 (2021) 2 103 054 (2022).

Powiat Brzeski – Przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin w km od 2+465,00 do km 5+312,00 w miejscowościach Jadowniki, Sterkowiec, Gmina Brzesko Suma dofinansowania: 6 592 033,00 zł. Wysokość dofinansowania: 55%. Typ zadania: przebudowa.

Czas realizacji zadania: 06.2021- 10.2022 r. Długość modernizowanego odcinka 2,85 km. Łączna wartość zadania: 11 985 517,63 zł. Deklarowana kwota środków własnych Starostwa Powiatowego: 5 393 484,63 zł. Kwota dofinansowania w podziale na lata: 2 903 375 (2021) 3 688 658 (2022).

Dziesiątki kilometrów gruntownie zmodernizowanych dróg, nowe chodniki, oświetlone przejścia dla pieszych, a przede wszystkim znaczna poprawa bezpieczeństwa – to efekt decyzji Premiera Mateusza Morawieckiego, który zatwierdził właśnie listę zadań finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Samorządy z Małopolski otrzymały ogromny „zastrzyk gotówki” z pieniędzy rządowych. Małopolskie drogi w najbliższym czasie staną się wielkimi placami budowy.

Łączna kwota dofinansowania, która trafi do małopolskich powiatów i gmin tylko w 2021 roku na realizację 274 zadań wynosić będzie 287 351 281,34 zł. Środki zostaną przeznaczone na 229 nowych zadań drogowych w całym regionie. W tym roku kontynuowanych będzie także 45 projektów wieloletnich, które otrzymały dofinansowanie w ramach naborów przeprowadzonych w latach ubiegłych.

– Dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za kolejne tak znaczące wsparcie przeznaczone dla samorządów z Małopolski. Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kierowcy i piesi będą mogli czuć się bezpieczniej. Dofinansowanie inwestycji w naszym regionie to również pobudzenie aktywności gospodarczej przedsiębiorców i efektywna walka z potencjalnymi skutkami spowolnienia gospodarczego wywołanymi epidemią. Unowocześniając małopolski system sieci dróg, przyczyniamy się do poprawy poziomu życia mieszkańców naszego województwa. W ten sposób rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Jedną z ważniejszych inwestycji, wyczekiwanej przez mieszkańców powiatu tarnowskiego (a także i brzeskiego), której realizacja rozpocznie się w 2021 roku, będzie przebudowa mostu w Ostrowie. Wsparcie tylko tej inwestycji to blisko 28 mln zł, co stanowi 80 procent wartości projektu. W tym roku na realizację tego zadania trafi niemal 12 milionów złotych.

– Doskonałe informacje płyną do całej Małopolski, ale także i powiatu tarnowskiego. Dzięki decyzji premiera Mateusza Morawieckiego, inwestycja polegająca na kompleksowym remoncie mostu w miejscowości Ostrów zostanie dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – podkreśla wicewojewoda Ryszard Pagacz.

IB / MUW

Podobne artykuły

Back to top button